Nieuws

 • Scholeksters op een broedpaal

  Tijdens het Jaar van de Scholekster hebben vrijwilligers de broedprestaties van Scholeksters op broedpalen in de gaten gehouden. Van de 383 broedplatforms waarvan we data binnen hebben gekregen, waren er 49 bezet (13%).

 • Vogelaars

  We zoeken nog kandidaten voor de districten Limburg, Achterhoek, Overijssel west, Groningen en Zuid-Holland zuid. Denk niet te snel ‘dat is niks voor mij'. Het is vooral leuk en inspirerend om te doen!

 • Visarend

  Eind maart verschijnen de eerste Visarenden in het land.

 • Gelderse Vogelaarsdag

  ’s Ochtends kon men mee op excursie in de deels ondergelopen Millingerwaard (Brilduiker en een verdwaalde Patrijs), op de Duivelsberg (vier Middelste Bonte Spechten) of meekijken bij het ringen in de tuin van Frank Majoor (o.a.

 • Caroline Grimbergen

  Mijn naam is Caroline Grimbergen en ik woon in Leiden. Mijn MUS-telling doe ik in de wijk De Kooi, een volksbuurt met oude huizen en inmiddels ook weer nieuwbouw. 

 • Peter de Boer vertelt

  Sinds begin jaren ’90 waren de gezamenlijke vrijwilligersavonden met lezingen vaste prik. De laatst georganiseerde voorjaarsbijeenkomst in maart 2020 moest worden afgeblazen vanwege de lockdown die destijds inging vanwege de Corona-epidemie.

 • Zomertaling

  Van het totale oppervlak is 762 ha onderzocht door Sovon. Het gaat om de kern van de Alde Feanen, het eiland Súderburd en enkele deelgebieden aan de oostkant van de Alde Feanen.

 • Aalscholver

  Aalscholver

 • Wilde eend

  Dit project werd opgezet na alarmerende geluiden over de afname van de Wilde Eend en heeft als doel landelijk inzicht te krijgen in de overleving van de kuikens, die kort na het uitkomen het nest verlaten.

 • Harry Smit

  Ik werd lid van de Nederlandse Jeugdbond van Natuurstudie (NJN), en vogelen was een van onze belangrijkste bezigheden. Tijdens mijn studie biologie lag het vogelen op en wat lager pitje.

 • Kievitsnest met eieren

  De technologie voor automatische beeldherkenning ontwikkelt zich snel. Denk aan het ontgrendelen van je smartphone door in de camera te kijken.

 • Steppekiekendief

  Om het voorkomen van de Steppekiekendief te beschrijven zijn waarnemingen samengevoegd uit Trektellen.nl, Waarneming.nl, het Bijzondere Soorten Project (BSP), LiveAtlas en Dutchavifauna.nl (beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avif