Onderzoek

Sovon brengt al meer dan 50 jaar de ontwikkelingen in aantal en verspreiding in kaart van alle wilde vogelsoorten in ons land.

Nachtzwaluwen zoeken met een warmtebeeldcamera

Kwaliteit als speerpunt

Dankzij een uitgebreid netwerk van waarnemers en een goede samenwerking met onderzoeks- en natuurorganisaties zijn we in staat uitspraken te doen over jaarlijkse veranderingen in aantallen en verspreiding van de in Nederland voorkomende vogelsoorten. De resultaten van de tellingen van Sovon vormen een basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden voor een breed aantal toepassingen gebruikt.

Blijf op de hoogte

Ontvang vier keer per jaar een nieuwsbrief met informatie over actuele onderzoek- en adviesprojecten van Sovon.

Uitgelicht

Dode kokmeeuw met jongen

Vogelgriep – en dan met name de hoogpathogene variant – vormt een continue dreiging voor de pluimveesector. Al meer dan 15 jaar lang is Sovon nauw betrokken bij onderzoek naar deze vogelziekte die van nature onder wilde vogels voorkomt.

Een gezenderde Kluut wordt losgelaten langs de Groningse kust.

Wij&Wadvogels is een belangrijk project in de Waddenzee. Sovon voert hier allerlei werkzaamheden aan kustbroedvogels voor uit. Er worden broedparen geteld en nesten en families gevolgd. Daarnaast worden vogels voorzien van kleurringen om te...

Ganzen worden verstoord door wandelaars

Ganzen staan volop in de belangstelling, mede door problemen die ontstaan door de groeiende aantallen. Sovon vindt het belangrijk dat feiten en kennis de basis vormen voor discussies en beleid.

Onze opdrachtgevers