Jaarverslagen en meerjarenvisie

Sovon publiceert elk jaar een verslag met de resultaten van onze meetnetten en het onderzoek. Bovendien geeft het jaarverslag informatie over de ontwikkelingen binnen de organisatie en de financiële gezondheid.

Goudplevier

Jaarverslag 2023

Het jaar 2023 stond deels in het teken van de viering van het 50-jarig bestaan van Sovon. De aftrap was de Vogelbalans 2022 die uitvoerig het belang belichtte van de langjarige meetnetten van vogels, een belangrijke kerntaak van Sovon. Vanaf januari konden tellers meedoen aan een speciaal telproject, de LiveAtlas Challenge. In maart bezochten zo’n 250 mensen uit het Sovon-netwerk het jubileum kennissymposium in Lunteren; opvallend was het hoge aantal studenten die op het boeiende programma waren afgekomen.

Jaarverslagen 2017-2022