Nieuws

 • Grien Goud

  Het thema dit jaar is “Als de zon ondergaat”. Reserveer de datum alvast in je agenda!

 • Joost Vullings

  Mijn naam is Joost Vullings, ik ben 42 jaar oud en woon in Eindhoven.

 • Greet Boomhouwer

  Het eerste wat ik te horen kreeg was: geluiden leren! Ik ging bij Jan Boshuizen in de leer en liep mee in zijn plots in het Kromslootpark en in de Lepelaarplassen. Daar leerde ik de geluiden, het inventariseren en tellen.

 • Blauwborst

  De Vogelwerkgroep van Hoeksewaard Landschap (HWL) geeft sinds 1999 tweemaal per jaar een eigen mededelingenblad uit: in Vogelvlucht. 25 jaar later is het de beurt aan nummer 50, een dubbeldik jubileumnummer!

 • Huiszwaluw

  Gelukkig is er ook nog genoeg overdag te doen: huiszwaluwkolonies tellen! In Flevoland zitten kolonies in dorpen, in steden en aan waterstaatkundige bouwwerken en boerderijen in de hele provincie.

 • Dries Domhof

  Ik ben 16 jaar oud en ik woon in Zieuwent een klein dorpje in de Achterhoek.

 • Vogelaars

  We zoeken nog kandidaten voor de districten Limburg, Achterhoek, Overijssel west, Groningen en Zuid-Holland zuid. Denk niet te snel ‘dat is niks voor mij'. Het is vooral leuk en inspirerend om te doen!

 • Gelderse Vogelaarsdag

  ’s Ochtends kon men mee op excursie in de deels ondergelopen Millingerwaard (Brilduiker en een verdwaalde Patrijs), op de Duivelsberg (vier Middelste Bonte Spechten) of meekijken bij het ringen in de tuin van Frank Majoor (o.a.

 • Caroline Grimbergen

  Mijn naam is Caroline Grimbergen en ik woon in Leiden. Mijn MUS-telling doe ik in de wijk De Kooi, een volksbuurt met oude huizen en inmiddels ook weer nieuwbouw. 

 • Peter de Boer vertelt

  Sinds begin jaren ’90 waren de gezamenlijke vrijwilligersavonden met lezingen vaste prik. De laatst georganiseerde voorjaarsbijeenkomst in maart 2020 moest worden afgeblazen vanwege de lockdown die destijds inging vanwege de Corona-epidemie.

 • Zomertaling

  Van het totale oppervlak is 762 ha onderzocht door Sovon. Het gaat om de kern van de Alde Feanen, het eiland Súderburd en enkele deelgebieden aan de oostkant van de Alde Feanen.

 • Aalscholver

  Aalscholver