Nieuws

 • René Oosterhuis, een van de vijf Waarnemers van Verdienste

  Sovon prijst zich gelukkig met veel vrijwilligers die zich al vele jaren inzetten voor het tellen en onderzoeken van vogels.

 • Overhandiging cheque gruttoland

  Gedeputeerde Mathijs de Vries: “Er is veel energie om zaken op te pakken en ook om te laten zien wat we allemaal binnen de provinciale organisatie al doen om de biodiversiteit te verbeteren.” De gedeputeerde vertelde dat dit College door wil gaan

 • Purperreiger vliegend

  Op jonge leeftijd is het begonnen, eerst met het kweken van kanaries in een volière. Ik denk dat daar de basis ligt, want al gauw was ik ook geïnteresseerd in de vogels die buiten de volière vlogen.

 • Dianne Nijland

  Nijland heeft ruim 28 jaar ervaring in het kennisintensieve natuurdomein. Momenteel is zij mede-eigenaar van adviesbureau P2 Regisseurs van een betere toekomst.

 • Roekenkolonie, Ter Post

  Van iets meer dan de helft van de bekende blauwe reigerkolonies uit de provincie Groningen zijn de tellingen binnen van 2023. Deze (17) kolonies zijn ook geteld in 2022. Dit biedt een voldoende grote steekproef om 2023 te vergelijken met 2022.

 • Grauwe Kiekendief

  In de eerste plaats moet je interesse hebben in de heel bijzondere of zeldzame broedvogels die voorkomen in jouw provincie.

 • Poster Landschapsbiodiversiteit

  Het Friese landschap is in de afgelopen 100 jaar aan grotere veranderingen onderhevig geweest dan in de honderden jaren daarvoor. Die veranderingen hebben grote gevolgen voor de biodiversiteit en voor hoe wij het landschap beleven.

 • Vogeltellers in actie

  Het zien van de eerste Kolganzen in het najaar, grote groepen eenden en steltlopers, overwinterende Blauwe Kiekendief of Grote Zilverreigers en in het voorjaar de terugkeer van de Grutto en Zomertaling. Wil je dat ook beleven?

 • Watervogeltellers

  Het zien van de eerste Kolganzen in het najaar, grote groepen eenden en steltlopers, overwinterende Blauwe Kiekendief of Grote Zilverreigers en in het voorjaar de terugkeer van de Grutto en Zomertaling. Dat wil jij toch ook?

 • Nicole Rijsemus

  Hoe is het allemaal begonnen? In januari 2021 kwam ik in de amazone jungle van Colombia, Putumayo een enthousiaste vogelaar tegen waar ik mee in gesprek raakte. Hij bleek voor Sovon te werken.

 • Jonge Woudapen

  Een nieuwkomer in Zeeland: de Visarend. Begin dit jaar is er met behulp van een gift van een Zeeuws Landschap donateur een nestpaal geplaatst op de Slikken van de Heen langs de Philipsdam.

 • Koereigers op een slaapplaats

  De Koereiger heeft zich in ons land ontwikkeld van dwaalgast tot een echte jaarvogel. Tot 1996 werden waarnemingen beoordeeld door het CDNA.