Over Sovon

Samen met duizenden vrijwilligers brengt Sovon de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van vogels in kaart. Door verklarend onderzoek krijgen we inzicht in de oorzaken van deze veranderingen.

De resultaten van de tellingen die Sovon organiseert vormen een basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden inmiddels voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn dan ook belangrijke kernwaarden.

We doen het samen

Duizenden vrijwillige vogelwaarnemers vormen de spil van de organisatie. Ook telt de vereniging bijna 5.000 leden, die grotendeels ook waarnemer zijn. Sovon heeft circa 70 medewerkers in dienst.

Sovon opereert natuurlijk niet in haar eentje. Dankzij de vrijwilligers en een netwerk van honderden vogelwerkgroepen en soortwerkgroepen zijn we in staat om landdekkend gegevens te verzamelen. De meeste telprojecten maken onderdeel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). De kwaliteit van de gegevens wordt getoetst door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met de samenwerking in de European Breeding Bird Council (EBCC) krijgen onze gegevens ook internationale toepassing.

Daarnaast dragen vele partners, sponsoren en opdrachtgevers bij aan het onderzoek naar wilde vogels in Nederland.