Werken bij Sovon

Heb jij een passie voor vogels en wil je bijdragen aan het in kaart brengen van de vogelstand in Nederland? Sovon is een professionele organisatie waar je deze ambities kunt verwezenlijken. 

Vrijwilligersfuncties

Sovon werkt veel met vrijwillige waarnemers in het veld. Maar ook op het Sovon-kantoor is meer werk te verzetten dan het personeel aan kan. Daarom worden we altijd plezierig verrast met het aanbod van vrijwilligers om een helpende hand te bieden. Denk daarbij aan zaken als:

  • Ondersteuning bibliotheekwerkzaamheden
  • Het scannen van oude telformulieren
  • Het invoeren van historische telgegevens (“stippen zetten”)

Voor sommige werkzaamheden is het nodig dat je (enigszins) bent ingevoerd in de achtergronden van onze vogeltelprojecten. Ook is het vaak handig als je goed de weg weet met databestanden en de computer. Het vrijwilligerswerk kan soms (deels) thuis worden uitgevoerd. Als tegenprestatie kunnen wij je een onkostenvergoeding bieden.

Neem bij interesse gerust contact met ons op, of mail direct met Carolyn Vermanen. We maken graag een (telefonische) afspraak om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Stages

Sovon heeft met enige regelmaat stage- of afstudeerplaatsen op HBO- en WO-niveau. Op deze pagina staan de project(en) waarvoor we studenten zoeken die concreet bij kunnen dragen aan ons onderzoek. De contactpersoon die erbij vermeld staat kan je alles vertellen over dat specifieke project.

In het voorjaar hebben we ruimte voor enkele MBO-studenten voor veldwerk. Kennis van de vogelsoorten is dan wel een voorwaarde.

Zoek je een ander type stage dan een bijdrage aan een (onderzoeks)project? Stuur dan een mail met daarin tenminste opleiding, onderwerp/opdracht, gewenste periode en je motivatie naar pz@sovon.nl. Mogelijk kunnen we je helpen, maar hou er rekening mee dat meer verzoeken krijgen dan dat we plaatsen hebben.

Sovon occasionally has internships for both students of applied sciences (higher education) and research students. Below you can find the current positions we have

Actuele stages

Hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) virussen zijn nu jaarrond aanwezig onder wilde vogels in Nederland. De grootste sterfte zien we tot nu toe gedurende het broedseizoen bij in kolonies broedende vogels als Visdieven, Kokmeeuwen en Grote Sterns...

Nachtegaal

For English, see below Klimaatverandering zorgt voor veel fenologische verschuivingen bij soorten. Planten bloeien eerder, bomen komen eerder in blad, insecten verschijnen eerder. Maar hoe zit het met vogels die overwinteren in Afrika en hier alleen...