Nieuws

 • Ringmus

  De Huismus en Ringmus zijn echte mussen, maar de Heggenmus hoort bij de familie van heggenmussen en de Grasmus bij de zangers. De Heggenmus heeft wel iets weg van de mussen, maar de Grasmus juist niet.

 • Joop de Leeuw

  In 1975 was dit een verloederd en verwaarloosd gebied, wat destijds aanleiding was voor een aantal biologiestudenten om de Werkgroep Berkheide op te richten.

 • Vogelaars

  Voor enkele districten zoeken we nog nieuwe kandidaten. Denk niet te snel ‘dat is niks voor mij'. Je hoeft echt geen doorgewinterde vergadertijger te zijn, want met twee vergaderingen per jaar is de tijdsinspanning beperkt.

 • Eduard van Amstel in het veld

  Mijn naam is Eduard van Amstel, 51 jaar, en ik woon in Heerhugowaard. Ik ben getrouwd en we hebben 2 volwassen kinderen (18 en 22), ik werk in de ICT security.

 • Gezocht kolonievogeltellers voor Brabant

  Het is belangrijk om de trend van de betreffende soort op landelijke-, provinciale- en zelfs op fysisch geografische schaal (zeeklei of hoge zandgronden bijvoorbeeld) in de gaten te houden.

 • Blauwe Reigers zijn er vroeg bij.

  Het is belangrijk om de trend van de betreffende soort op landelijke-, provinciale- en zelfs op fysisch geografische schaal (zeeklei of laagveen bijvoorbeeld) in de gaten te houden.

 • Kolonievogeltellers gezocht in Groningen

  Het is belangrijk om de trend van de betreffende soort op landelijke-, provinciale- en zelfs op fysisch geografische schaal (zeeklei bijvoorbeeld) in de gaten te houden.

 • Kokmeeuwen

  Sinds 15 januari zijn bij het DWHC en Sovon bijna 2.000 dode meeuwen, hoofdzakelijk Kokmeeuwen, gemeld. Voor het laten testen op vogelgriep zijn in de periode 1 januari tot begin maart, verspreid over Nederland, 188 meeuwen opgehaald.

 • Roeken bouwen aan hun nest

  Het is belangrijk om de trend van de soort op landelijke-, provinciale- en zelfs op fysisch geografische schaal (hoge zandgronden) in de gaten te houden.

 • Tjiftjaf

  De fenologie van vogels gaat vooral over het moment dat je de eerste waarneming doet, bijvoorbeeld van een zingende vogel of een langstrekkend exemplaar. Dat zijn vaak mooie momenten.

 • Theo Verstrael opent het symposium

  Een halve eeuw geleden staken drie doorgewinterde vogelonderzoekers de koppen bij elkaar. In Engeland hadden zij gezien hoe een fijnmazig netwerk van amateurwaarnemingen kan dienen als basis voor goed wetenschappelijk onderzoek.

 • In Nederland broeden vijf soorten duiven: de Houtduif, Holenduif, Turkse Tortel, Stadsduif en Zomertortel. Van deze soorten komen er vier voor in bebouwd gebied.