Nieuws

 • Wadvogels vliegen op door een vliegtuig

  Er wordt al decennialang onderzoek gedaan naar vliegtuigverstoring in de Waddenzee. Het doel hiervan is meestal om de effecten van vliegtuigen bij vliegvelden en op oefenterreinen van de luchtmacht in kaart te brengen.

 • Blauwe kiekendieven dragen hun prooi in de lucht over

  Het monitoren van de lotgevallen van Blauwe Kiekendieven is van groot belang. Daarom kregen drie jonge vogels op Texel en drie op Terschelling onlangs een zendertje op de rug.

 • Wilde eenden in eclipskleed

  In de ruiperiode zoeken vogels veilige en beschutte plekken met voldoende voedsel op waar ze minder opvallen voor predatoren. Het ruien van het verenkleed kost veel energie en om energie te besparen verplaatsen de vogels zich zo min mogelijk.

 • Hetty van der Stoep

  Ik raakte echt besmet met het vogelaarvirus toen mijn jongste dochter en ik een rietgors ontdekten die we na wat puzzelen op naam konden brengen. Ik meldde me aan voor de jaarrond vogelcursus van IVN Maas en Waal.

 • Ransuil

  Grien Goud is een dag waarop Friese groene vrijwilligers van een breed palet aan natuurorganisaties elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Ook Sovon is van de partij. Thema dit jaar is ‘Als de zon ondergaat’.

 • Will van Berkel

  Ik ben Will van Berkel (73), geboren in Twente en vanaf mijn achtste jaar kijk ik naar vogels. Van 2008-2022 was ik betrokken bij de introductie en oprichting Nederlandse Huiszwaluwtillen Monitoring i.s.m. met Vogelbescherming Nederland.

 • Watervogeltellers

  Watervogels tellen is een leuke en afwisselende telling waarbij je als teller door de vogels meebeweegt met de seizoenen.

 • Woudaap

  Woudaapjes gedragen zich zeer onopvallend en geven de voorkeur aan kleinschalige (water)rietveldjes zoals bij dode rivierarmen, wielen, brede rietkragen langs sloten en kleine waterplassen en vijvers geheel omzoomd met stevig waterriet bijvoorbeel

 • Porseleinhoen half in vegetatie

  Waren we net gewend aan de droge voorjaren, blijkt 2024 een van de natste ooit te zijn. Een soort die profiteert van verdronken land is het Porseleinhoen.

 • BMP-cursus ZW-Drenthe

  Ieder voorjaar verzorgt Sovon samen met vogelwerkgroepen en terreinbeheerders cursussen om broedvogeltellers op te leiden. Dit voorjaar waren er edities in Friesland, de Weerribben, Drenthe, Amsterdam, Wageningen en Arnhem.

 • Joop Kleine en Arend van Dijk

  Wie Arend van Dijk bezoekt, in het Drentse Uffelte, neme vooral de bus. De wandelroute van de halte naar zijn huis voert door een schilderachtig essenlandschap. Het zandpad is geflankeerd door wallen van eeuwenoud hakhout.

 • Rosse Stekelstaart mannetje

  De Rosse Stekelstaart staat op de Unielijst van invasieve exoten vanwege het risico op hybridisatie met de in Zuid-Europa inheemse en op wereldschaal bedreigde Witkopeend.