Voor feiten over vogels

Sovon voorziet de maatschappij van kennis over aantallen, verspreiding en ecologie van vogelpopulaties in Nederland

Broedvogeltellers aan het werk
Vereniging

Kandidaten voor Vrijwilliger van het jaar en de Stimulansprijs gezocht

Sovon is trots op wat we met z’n allen bereiken. De bijdrage van alle vrijwilligers is daarbij belangrijk. Om die bijdrage te eren, kennen we onder andere onze Wall of Fame voor vogelaars die al 25 jaar of langer tellen voor Sovon en reiken we jaarlijks de prijs voor de Vrijwilliger van het Jaar uit. Daarnaast kent Sovon sinds enkele jaren de Stimulansprijs, een speciale prijs voor startende vrijwilligers die blijk geven van bijzondere inzet en enthousiasme.

Over Sovon

De vogelbevolking van ons land is continu in beweging. Samen met duizenden vrijwilligers brengt Sovon de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van vogels in kaart. Door verklarend onderzoek krijgen we inzicht in de oorzaken van deze veranderingen. Deze kennis is beschikbaar voor onderzoekers, beschermers, beleidsmakers en natuurliefhebbers. Zo voorzien we de maatschappij van feiten over vogels.

Nieuws

Wadvogels vliegen op door een vliegtuig

Er wordt al decennialang onderzoek gedaan naar vliegtuigverstoring in de Waddenzee. Het doel hiervan is meestal om de effecten van vliegtuigen bij vliegvelden en op oefenterreinen van de luchtmacht in kaart te brengen.

Blauwe kiekendieven dragen hun prooi in de lucht over

Het monitoren van de lotgevallen van Blauwe Kiekendieven is van groot belang. Daarom kregen drie jonge vogels op Texel en drie op Terschelling onlangs een zendertje op de rug.

Wilde eenden in eclipskleed

In de ruiperiode zoeken vogels veilige en beschutte plekken met voldoende voedsel op waar ze minder opvallen voor predatoren. Het ruien van het verenkleed kost veel energie en om energie te besparen verplaatsen de vogels zich zo min mogelijk.

Nieuws en agenda
Sovonacademie
Nieuws

Sovonacademie

Via de Sovonacademie willen we vogelaars helpen om vogels beter te leren (her)kennen. Met webinars, online cursussen en praktijkcursussen brengen we je kennis van de ecologie, het gedrag en de determinatie van vogels in Nederland bij. Hier doe je kennis op die je niet in vogelboeken vindt, maar die je helpt om je veldwerk voor een project goed te kunnen doen.

Uitgelicht

Tuinteller aan het werk

Met Jaarrond Tuintelling verzamelen we systematisch gegevens over vogels en andere soortgroepen in en rond tuinen van bewoners.

Tijd
1 out of 5 stars
Kennis
1 out of 5 stars
Hetty van der Stoep

Ik raakte echt besmet met het vogelaarvirus toen mijn jongste dochter en ik een rietgors ontdekten die we na wat puzzelen op naam konden brengen. Ik meldde me aan voor de jaarrond vogelcursus van IVN Maas en Waal.

Tellen op de slaapplaats

Vogels die in groepen overnachten worden geteld via het Meetnet Slaapplaatsen. De gegevens worden gebruikt voor de bescherming van natuurgebieden.

Tijd
1 out of 5 stars
Kennis
2 out of 5 stars