Ganzen en faunaschade

Ganzen staan volop in de belangstelling, mede door problemen die ontstaan door de groeiende aantallen. Sovon vindt het belangrijk dat feiten en kennis de basis vormen voor discussies en beleid.

Met landelijke telgegevens, kennis van zaken en gerichte onderzoeksprojecten draagt Sovon bij aan de onderbouwing van een verantwoord ganzenbeleid in Nederland.

Bepaling van aantallen

De populaties winterganzen worden nauwkeurig geteld tijdens de watervogeltellingen van Sovon.

De monitoring van zomerganzen vindt plaats door een eenmalige telling van alle aanwezige ganzen in de derde week van juli. Uit een evaluatie die Sovon uitvoerde in opdracht van de Provincie Utrecht bleek echter dat enkel telgegevens uit juli weinig inzicht geven in de effectiviteit van beheersmaatregelen.

Exoten

In Nederland komen een aantal niet-inheemse ganzensoorten voor (exoten). Minder algemene exoten staan niet altijd goed beschreven in de gangbare veldgidsen. Op deze pagina staat een toelichting op de Canadese ganzen, Sneeuwgans, Ross’ Gans, (Chinese) Knobbelgans/Zwaangans, Keizergans en Magelhaengans.

Internationale monitoring

Nederland kent de grootste ganzenconcentraties in Europa en speelt dan ook een belangrijke rol bij de internationale monitoring van ganzenpopulaties. Sovon draagt bij aan de totstandkoming van internationale populatieschattingen van Wetlands International en aan periodieke reviews van ganzenpopulaties in Europa. Tevens wordt de internationale monitoring van het broedsucces van ganzen op het Europese vasteland gecoördineerd. Deze reproductiegegevens spelen een belangrijke rol in verschillende projecten, waaronder de populatiemodellering van de Kolgans.

Contact

Julia Stahl

Afdelingshoofd onderzoek
Julia Stahl