Nieuws

 • Begin maart is een goede tijd om Rode Wouwen te zien. Vooral in de zuidoostelijke helft van het land.

 • Het aantal Grote Zilverreigers op slaapplaatsen viel afgelopen weekend wat tegen. Een herkansing in het komende weekend?

 • Er zit beweging in de Sijzen. Na een winter waarin ze niet dik gezaaid waren, zijn ze nu wat talrijker. Vooral wintergasten, naast een enkele broedvogel.

 • De Heggenmus is een van onze talrijkste broedvogels in stedelijk gebied. Dat is eind februari en de hele maand maart goed te merken.

 • De laatste cijfers van het weidevogelmeetnet zijn wat minder somber dan we gewend waren. Maar geldt dat voor alle soorten?

 • De nawinter is een goede gelegenheid om, met wat geluk, een groepje Appelvinken te zien.

 • De derde telling deze winter van Halsbandparkieten op slaapplaatsen leverde ruim 6700 ex. op. Een mooi aantal maar minder dan verwacht. Wat is er aan de hand?

 • De tellingen voor het Jaar van de Patrijs gaan binnenkort van start. Een soort die ook in andere landen in de belangstelling staat.

 • Het broedseizoen is voor Blauwe Reigers al begonnen. De gelederen zijn aardig geslonken.

 • De laatste tien jaar is de populatie Dwerguiltjes in Zwitserland toegenomen na jaren van gestage afname. De Hop is meer dan verdubbeld en de Kwartelkoning is weer een regelmatige broedvogel nadat hij in de negentiger jaren bijna uitgestorven was. Dit zijn een paar van de mooie resultaten van het Zwiserse herstelprogramma voor vogels.

 • De ooit zo talrijke Ringmus wordt schaarser. Wat zit erachter?

 • De landelijke telling op slaapplaatsen van Halsbandparkieten leverde vorig weekend 6200 ex. op, wat minder dan verwacht.