Nieuws

 • Er lijken nog steeds veel Koolmezen te zijn, na een herfst met veel trek. Daaronder ook Russen.

 • Het zachte winterweer stimuleert verschillende vogelsoorten om alweer noordwaarts te gaan. Zijn ze te optimistisch?

 • Raar maar waar: Eksters zijn zangvogels. In deze tijd van het jaar is dat soms ook wel te merken.

 • Hoeveel Ooievaars overwinteren er in Nederland? Dat is een vraag die binnenkort door STORK beantwoord zal kunnen worden.

 • Het Jaar van de Patrijs is begonnen! In 2013 vragen Sovon en Vogelbescherming gezamenlijk aandacht voor de snel verdwijnende Patrijs. Tel mee!

 • Door ganzen te voorzien van halsbanden met een code is veel te achterhalen over hun verplaatsingen en overleving. Let op zulke vogels en geef waarnemingen door!

 • Veel Holenduiven zijn standvogel. Ze hebben een lang broedseizoen en zingen midden in de winter.

 • Hij doet het wat minder vaak dan zijn grote neef, maar ook de Middelste Bonte Specht eet graag mee van de voedertafel. Dat merkte een gelukkige bewoner in de regio Nijmegen.

 • Pimpelmezen verschijnen in deze tijd volop in de tuinen. Wees echter ook in het bos attent op rondschuimende groepen.

 • Het aantal Kanoeten in het Waddengebied lijkt wat te herstellen. Desondanks nog steeds problemen voor deze soort?

 • De wereldpopulatie Kleine Zwanen is de afgelopen 10 jaar drastisch afgenomen. Daarom is het verheugend dat er deze winter relatief veel jonge vogels worden gezien.