Kwaliteitszorg

Sovon hecht aan kwaliteitszorg. De basisgegevens die door duizenden deskundige waarnemers (meest vrijwilligers) in het veld worden verzameld, doorlopen een geautomatiseerde en een handmatige controleroutine.

Kwaliteit

De kwaliteit van onze meetnetten wordt geborgd door de onafhankelijke kwaliteitscontrole van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De algemene kwaliteit van ons (veld)onderzoek en de opzet van onze monitoringsprogramma’s wordt tevens beoordeeld door onze Wetenschappelijke Begeleidingscommissie.

Kennisontwikkeling

We maken voor ons onderzoek gebruik van de nieuwste technieken en laatste wetenschappelijke inzichten, en investeren via cursussen, trainingen en workshops gericht in kennisontwikkeling van ons personeel. De inhoudelijke kwaliteit van onze projecten wordt geborgd door een systeem van projectbegeleiders, in de regel (gepromoveerde) senior-onderzoekers.

Artikelen

Verder leggen we de resultaten steeds meer vast in (peer reviewed) artikelen. De resultaten die gevolgen kunnen hebben in het bestuurlijk-juridische circuit worden daarnaast getoetst op consistentie en actualiteit. In dat kader worden de voor Sovon relevante beleidsmatige en jurisprudentiële ontwikkelingen op de voet gevolgd.

ISO certificering