Dakbroedende meeuwen en sterns tellen

Door opzettelijke menselijke verstoring en door de toename van de vos neemt het aandeel meeuwen en sterns dat op daken broedt in recente jaren sterk toe. Een deel van deze vogels wijkt uit naar het stedelijk gebied. Hierdoor worden veel broedparen gemist en dreigt een toenemend deel van de populatie buiten het zicht van de kolonievogeltellingen te raken.

Tegelijkertijd nemen soorten als Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw door lage broedsuccessen af als broedvogel. Om grip te houden op de bewegingen van dakbroedende vogels zoals meeuwen en sterns kunnen we je hulp goed gebruiken in het jaar 2023.

Hoe pak je een kolonietelling op een dak aan?

  • Maak twee rondes tussen 1 mei en 1 juli in het gebied met dakbroeders, waarvan één ronde tussen 15 mei en 15 juni. Ben je beperkt in je tijd, probeer dan in elk geval één goede ronde te lopen in laatstgenoemde periode.
  • Wanneer een dakkolonie in principe te betreden is vraag toch altijd toestemming aan de eigenaar van het dak! Gebruik daarbij eventueel de verklaring voor tellers die je hieronder kunt downloaden.
  • Wanneer je toestemming hebt om het dak te betreden, blijf dan zo ver mogelijk bij de rand van het dak vandaan en minimaal drie meter. Niet alleen omdat jonge vogels van het dak zouden kunnen springen, maar ook vanwege je eigen veiligheid. 
  • Tel nesten en/of broedende vogels. Als een deel van het dak niet bekeken of betreden kan worden, probeer dan zo goed mogelijk in te schatten om hoeveel paren het in dat deel van het dak gaat. Het aantal ingeschatte paren tel je dan op bij het aantal waargenomen paren.
  • Wanneer een dak niet te betreden is, probeer zo’n kolonie dan vanaf hoger gelegen punten, (bijvoorbeeld flatgebouwen of bedrijfstorens) toch zo goed mogelijk te tellen.
  • Maak onderscheid tussen de verschillende soorten. Op daken broeden vaak twee soorten meeuwen: Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw. Hiertussen broeden soms ook Stormmeeuwen. Visdieven zijn ook bekende dakbroeders.
  • Als zogenaamde bijschrijfsoort kunnen dakbroedende Scholeksters ook apart gemeld worden via dit e-mailadres. Ze worden ook bijgehouden voor het Jaar van de Scholekster 2023.
  • Check of de dakkolonie die je weet te zitten bekend is via de claimkaart. Zo niet, meld deze dan als nieuwe kolonie.
  • Mocht je hinder ondervinden bij het online melden van de kolonie, dan kan de kolonie ook gemeld worden via dit e-mailadres. Vermeld dan de soort(en), de aantallen per soort en de exacte locatie(s) per adres.
  • Indien je geringde vogels waarneemt, probeer dan de ring af te lezen en meld deze via ring@buijsecoconsult.nl
Externe video URL

Voorbeelden van dakbroedende meeuwen

foto's: Merijn Loeve

Let op

Indien je een dak met broedende meeuwen kent dat je niet kunt betreden of overzien, meld deze kolonie(s) dan wel. Log in en teken via de koloniekaart de locatie in en kies de soort die je telt (bij meerdere soorten de talrijkste), maar voer geen aantal in. In het opmerkingenveld kan je dan aanvullende opmerkingen noteren zoals ‘nesten/paren onzichtbaar’. 

Samenwerking

In samenwerking met Buijs Eco Consult en Deltamilieu Projecten zullen enkele grote dakkolonies met vliegtuigtellingen en hoge resolutie luchtfoto’s geteld. Maar bovenal roepen we vogelwerkgroepen en individuele vogelaars op om dit voorjaar mee te helpen met het in kaart brengen en tellen van dakkolonies. Weet je een kolonie te zitten en kun je daar tellingen organiseren, dan is dat heel fijn.

Contact

Joost van Bruggen

Meetnetcoördinator Kolonievogels
Joost van Bruggen