MUS-cursus

Met deze cursus leiden we vogelaars op om zelfstandig een MUS-telling uit te voeren. Je oefent het toepassen van de methode in het veld onder leiding van een ervaren docent. We organiseren deze cursus doorgaans in samenwerking met een vogelwerkgroep.

De cursus bestaat uit een theorieavond en een praktijkochtend. De avond bestaat uit uitleg over de telmethode van het Meetnet Urbane Soorten (MUS), de interpretatie van lastige situaties in het veld, een bespreking van de te verwachten soorten en de invoer in de app Avimap. Kort na deze avond volgt een praktijkochtend, waarbij in kleine groepjes (maximaal 5 personen en een begeleider) een telling op verschillende telpunten wordt geoefend.

Wat leer je?

Je leert op een praktische manier om een goede MUS-telling uit te voeren. In het veld oefen je op papier om op een telpunt in vijf minuten tijd zo goed mogelijk alle vogels met binding aan het gebied te tellen. Per telpunt vergelijk je je resultaten met die van anderen. Na de avond en ochtend evalueer je samen met de cursusdocent of je er klaar voor bent om zelfstandig of met anderen een postcodegebied te gaan tellen.

Instapniveau

Deze cursus is geschikt voor de gevorderde vogelaar, die de circa 50 vogelsoorten die in steden en dorpen voorkomen op zicht en geluid herkent. Wil je nagaan of je mee kunt doen, dan kun je het beste de Test je kennis Broedvogels ter voorbereiding volgen.

Meedoen

In de agenda zie je of er een cursus is waar je aan mee kunt doen. Heb je een vraag, of wil je een cursus organiseren? Stuur ons dan een mail.