Cursus Meetnet Nestkaarten: vogels die in struiken broeden

De cursus wordt één keer per voorjaar in april gegeven en bestaat uit een voorbereidende, digitale avond en een cursusdag nabij Nijmegen. De theorie van het nesten zoeken en invoeren van gegevens wordt 's avonds besproken. Op de cursusdag gaan we in kleine groepen het veld in om ervaring op te doen met het zoeken naar nesten van zangvogels die in struiken broeden. 

Na afloop van de cursus kun je zelfstandig en op een veilige manier zoeken naar nesten van zangvogels. Je weet hoe je jouw waarnemingen bij het nest kan invoeren in de app AviNest, zodat jouw gegevens gebruikt kunnen worden voor onderzoek naar de broedprestaties van de Merel en andere vogels die in struiken broeden.

Externe video URL
Docent Frank Majoor in actie

Zorgvuldig nestonderzoek

De cursus is geschikt voor vogelaars die op een zorgvuldige manier nesten willen zoeken en de gegevens ook administratief goed willen verwerken voor het landelijke Meetnet Nestkaarten. We verwachten van deelnemers dat ze zelf meerdere zangvogelnesten gaan volgen. Gegevens die worden verzameld via Meetnet Nestkaarten zijn van grote waarde en kunnen onder andere worden gebruikt voor het verklaren van populatietrends van onze broedvogels. 

Registratie als nestonderzoeker

Een nest bezoeken mag niet zomaar. Wanneer nesten onzorgvuldig worden bezocht bestaat er het risico op verstoring. Als nestonderzoeker is registratie bij Sovon door middel van een registratiebewijs daarom vereist. Het is dan ook de bedoeling dat verzamelde gegevens worden ingevoerd, zodat deze gebruikt kunnen worden voor onderzoek. Tijdens de cursus leer je hoe je nesten op een veilige wijze bezoekt, zonder dat er verstoring optreedt. Ook leer je hoe je in de mobiele app AviNest (alleen beschikbaar voor Android) nestgegevens direct in het veld invoert. 

Een uitdagende zoektocht

Hoewel Merels en veel andere struikbroeders algemene soorten zijn, is het vinden van hun nesten niet eenvoudig. Vogels verstoppen hun nesten vaak goed en ze zitten niet altijd op bereikbare plekken. Tijdens de cursus zal je ondervinden dat het lokaliseren van enkele nesten al een uitdagende taak is. Ook gegevens van enkele nesten leveren echter al een zeer waardevolle bijdrage aan ons onderzoek naar de reproductie van zangvogels. 

Opbouw van de cursus

De cursus bestaat uit verschillende onderdelen: 

  • Huiswerk: we verwachten dat de deelnemers ter voorbereiding huiswerk uitvoeren, dat met name zal bestaan uit het inlezen in nestonderzoek.
  • Digitale introductieavond via Zoom.
  • Cursusdag waarbij je onder leiding van docenten Frank Majoor en Bernice Goffin zelf leert om nesten in het veld op te sporen.

Planning

De cursus voor het volgende seizoen zal nog worden gepland.

Kosten

Wij vragen van deelnemers €15,- voor de aanschaf van materialen voor de cursus. Na aanmelding ontvang je een link naar de webwinkel waar de bijdrage kan worden afgerekend.  

Aanmelden

Aanmelden voor deze cursus is op dit moment nog niet mogelijk.

Vragen? 

Nog niet alles duidelijk? Stuur een mail naar cursuscoördinator Bernice Goffin.

Contact

Bernice Goffin

Meetnetcoördinator Nestkaarten en MAS
Bernice Goffin