Zoute wateren

Het Waddengebied en de Delta behoren tot de belangrijkste wetlands van Europa.

Ze vormen voor veel watervogels een cruciale schakel in het netwerk van wadgebieden op de Oost-Atlantische trekroute, een gebied dat zich uitstrekt van de uitgestrekte toendra's van Noordoost-Canada en Centraal-Siberië tot het uiterste zuiden van Afrika.

Bovendien zijn het Waddengebied en de Delta belangrijk bolwerken voor karakteristieke duin- en kustbroedvogels, waarvan er inmiddels vele op de Rode Lijst staan.

Hoewel Waddenzee en Deltagebied bescherming genieten in het kader van de Europese Vogelrichtlijn, vinden er  ontwikkelingen plaats die negatieve gevolgen (kunnen) hebben voor vogels. Het is zaak voortdurend een vinger aan de pols te houden, niet alleen door vogeltellingen maar ook door nader onderzoek.

Uitgelichte projecten

Bengaalse stern

Om de drie jaar vindt een integrale vogeltelling plaats langs de gehele Oost-Atlantische Flyway: de trekroute van watervogels vanuit het Arctische gebied tot aan Zuid-Afrika. In totaal tellen circa 1.2000 vogelaars in 37 landen zo'n 14 miljoen...

Scholeksters in de Balkzandpolder

Al meer dan een kwart eeuw nemen de aantallen Scholeksters in Nederland in razendsnel tempo af. Voor een soort die meer dan 40 jaar oud kan worden is 5 procent afname per jaar ronduit dramatisch te noemen. Een belangrijk doel van het project CHIRP...

Een gezenderde Kluut wordt losgelaten langs de Groningse kust.

Wij&Wadvogels is een belangrijk project in de Waddenzee. Sovon voert hier allerlei werkzaamheden aan kustbroedvogels voor uit. Er worden broedparen geteld en nesten en families gevolgd. Daarnaast worden vogels voorzien van kleurringen om te...