Alert blijven op vogelgriep

De najaarstrek is in volle gang. Met de aankomst van veel watervogels in Nederland neemt ook de kans op een opleving van hoogpathogene vogelgriep toe. Meld zieke en dode vogels die je in het veld tegenkomt. Dankzij meldingen kunnen we snel een beeld krijgen van verhoogde sterfte onder vogels.

Brandgans met vogelgriep
Brandgans met oriëntatieproblemen, een symptoom van hoogpathogene vogelgriep. Foto: Roy Slaterus

In de afgelopen twee jaar waren er helaas meerdere perioden met sterk verhoogde of zelfs massale vogelsterfte door hoogpathogene H5-vogelgriepvirussen. De droevige beelden van zieke en dode Grote Sterns, Jan-van-genten, Ooievaars en tal van andere soorten liggen nog vers in het geheugen. Een recent overzicht van de European Food Safety Authority (EFSA) schetst de omvang van de schade van het afgelopen jaar.

Hoewel wilde vogels in Nederland momenteel minder last van het virus lijken te hebben, is er nog steeds alle reden tot alertheid. Het H5N1-virus circuleert namelijk nog steeds en besmettingen bij pluimveebedrijven worden de laatste tijd vaker gedetecteerd (zie overzicht van de Rijksoverheid). Daarnaast arriveren er tijdens de najaarstrek veel watervogels, waaronder jonge vogels die nog geen eerdere infectie hebben doorgemaakt. De komst van nieuwe vogels kan leiden tot een opleving van het nog circulerende virus en/of de introductie van nieuwe varianten. 

Watervogels zijn gevoelig
Het meest gevoelig voor het optreden van vogelgriepsterftegolven lijken watervogelsoorten te zijn die in dichte groepen leven, zoals zwanen, ganzen en eenden. Daaronder wordt het virus makkelijker overgedragen. Ook roofvogels en aaseters die van besmette vogels eten lopen risico. De Brandgans is één van de soorten die het in de afgelopen twee winters zwaar te verduren had. Het wordt heel spannend om te volgen hoe gevoelige vogelsoorten, waarvan momenteel veel overwinteraars naar ons land terugkeren, in de komende maanden zullen reageren op het virus; hopelijk met veel minder slachtoffers.

Zieke en dode vogels melden
Blijf zieke en dode vogels melden. Verschijnselen die kunnen duiden op hoogpathogene vogelgriep bij vogels zijn onder andere ongecontroleerde bewegingen, versuft liggen, langzaam met de kop knikken of rondjes lopen met de kop scheef (zie bijvoorbeeld dit filmpje). 

  • Meld één of twee dode watervogels via www.dwhc.nl of de meldpagina van Sovon.
  • Bij drie of meer dode watervogels op dezelfde plek, bel de NVWA via 045 -5463188.

Raak de vogels niet aan en ruim ze niet zelf op. Afhankelijk van de aard van de melding besluit de NVWA of kadavers worden opgehaald voor nader onderzoek.