Vogelgriep bij kolonievogels

Vanaf begin juni worden er in verschillende kolonies in de kustprovincies zieke en dode sterns en meeuwen gevonden. Dit wijst op een nieuwe uitbraakgolf van hoog-pathogene vogelgriep. Grote Sterns, Visdieven, Kleine Mantelmeeuwen en andere kolonievogels worden getroffen. Kolonievogeltellers en -onderzoekers worden gevraagd om bezoeken tot het noodzakelijke te beperken en hygiënisch te werken.

Stervende Grote Stern op Schiermonnikoog
Grote Stern met verschijnselen van vogelgriep op Schiermonnikoog. Foto: Romke Kleefstra

Onderzoekers melden vooral veel dode Grote Sterns in kolonies in de Delta, Noord-Holland en de Waddenzee. Het gaat ondertussen al om duizenden slachtoffers en gevreesd wordt dat de populatie Grote Sterns hierdoor gedecimeerd wordt. Op de meldkaart van dode vogels zijn de aantallen te volgen. Sovon is bezig om samen met andere organisaties die betrokken zijn bij het opruimen van dode vogels en de werkgroep AI-impact een totaaloverzicht van deze dramatische sterfte te maken.

Ook worden in diverse gebieden in West- en Noord-Nederland zieke ganzen aangetroffen. Hoog-pathogene vogelgriep lijkt daarmee endemisch te zijn en blijft het hele jaar door opduiken. Nu het broedseizoen in volle gang is en veldonderzoekers allerlei gebieden bezoeken, is het zaak om de sterfte goed te registreren en om hygiënisch te werken.

Meld stervende en dode vogels

Blijf stervende en dode vogels melden. De verschijnselen van hoog-pathogene vogelgriep bij vogels bestaan uit: ongecontroleerde bewegingen, versuft liggen, langzaam met de kop knikken of rondjes lopen met de kop scheef. 

  • Meld één of twee watervogels met deze verschijnselen via www.dwhc.nl of de meldpagina van Sovon
  • Bij drie of meer dode watervogels, bel de NVWA via 045 - 546 31 88.

Raak de vogels niet aan en ruim ze niet zelf op. Afhankelijk van de aard van de melding besluit de NVWA of kadavers worden opgehaald voor nader onderzoek.

Werk hygiënisch

Voor onderzoekers die kolonies met broedende meeuwen, sterns en andere watervogels bezoeken is hygiënisch werken nu extra belangrijk. We willen het virus immers niet zelf verder verspreiden. Reinig je laarzen en andere veldkleding grondig na een bezoek aan een kolonie. Ga dus niet van kolonie naar kolonie in dezelfde kleding. Raak zieke en dode vogels niet met je blote handen aan om jezelf te beschermen.

Meer hygiënemaatregelen zijn te lezen in dit protocol.

Houtsnip

Meld dode vogels via ons online meldpunt. Meldingen helpen ons niet alleen bij het herkennen van normale sterftepatronen bij vogels, maar ook bij het signaleren van ongewone sterfte.

Tijd
1 out of 5 stars
Kennis
1 out of 5 stars