Nieuwe ledenraadsleden, nog enkele vacatures

Afgelopen tijd zijn een drietal kandidaten gevonden voor de ledenraad. Ditmaal voor de districten Zeeland, Twente en Flevoland. Op de website stellen zij zich binnenkort voor.

Vogelaars

Voor enkele districten zoeken we nog nieuwe kandidaten. Denk niet te snel ‘dat is niks voor mij'. Je hoeft echt geen doorgewinterde vergadertijger te zijn, want met twee vergaderingen per jaar is de tijdsinspanning beperkt. Maar het is vooral leuk en interessant om te doen!

Wat doet de ledenraad?

Sovon vindt het belangrijk dat haar achterban zeggenschap en inspraak heeft over de koers van de vereniging.

Ledenraadsleden komen op voor het algemeen belang van Sovon en denken mee om de doelstellingen van Sovon te realiseren: het doen van ornithologisch (veld)onderzoek, het publiceren daarover en het stimuleren en coördineren van het gericht waarnemen van vogels door vrijwilligers. Zij hebben bij voorkeur wel een duidelijk regionale band, zodat ze weten wat er leeft in hun district, maar zitten 'zonder last of ruggenspraak' van hun achterban in de Ledenraad.

De ledenraad heeft daarmee een belangrijke klankbordfunctie voor de vereniging.

Meld je je aan?

Sovon kent 20 districten met ieder maximaal twee vertegenwoordigers. Limburg Noord heeft al geruime tijd geen vertegenwoordiging en dat is natuurlijk bijzonder jammer. Ook Groningen en Overijssel West hebben (binnenkort) geen vertegenwoordiging meer. Daarnaast zoeken we in enkele districten nog een tweede vertegenwoordiger.

We roepen onze leden die woonachtig zijn in de volgende districten op om zich kandidaat te stellen:

  • Groningen (per juni 2023 2 vacatures)
  • Wadden (1 vacature)
  • Twente (kandidaat Peet Hoogenkamp)
  • Overijssel West (per juni 2 vacatures)
  • Flevoland (kandidaat René Alkema)
  • Achterhoek (1 vacature)
  • Brabant West (1 vacature)
  • Zeeland (kandidaat Jeroen van Kruiningen)
  • Limburg Noord (2 vacatures)
  • Limburg Zuid (1 vacature)

Ken je iemand die uit deze districten die zich zou willen zich inzetten voor de Sovon ledenraad ?  Of heb je zelf interesse? Met twee vergaderingen per jaar is het tijdsbeslag te overzien en bovendien is het leuk, nuttig en leerzaam om te doen! Je ontmoet anderen betrokken leden uit het hele land, gaat 1 keer per jaar met z’n allen op excursie in een gebied waar je anders niet zo snel komt en denkt mee over het reilen en zeilen van de vereniging Sovon.

Is het iets voor mij?

Er zijn steeds meer vrouwen en 50-minners die meedoen aan de tellingen van Sovon. Dat zien we ook graag terug in de Ledenraad. Meer informatie over de ledenraad en wat we vragen van & bieden aan ledenraadsleden is te vinden op de website. Je kunt je hier ook aanmelden: www.sovon.nl/ledenraad.

Visitekaart

Carolyn Vermanen

Afdelingshoofd bedrijfsvoering en communicatie
Carolyn Vermanen
PR & communicatie, educatie, programma- en projectmanagement, werken met en voor vrijwilligers, management van non-profitorganisaties