Nieuw ledenraadslid, wie volgt?

De ledenraad van Sovon op excursie in de Biesbosch

Afgelopen tijd heeft zich weer een kandidaat gemeld voor ledenraad. Ditmaal voor de district Noord-Holland-zuid: Pieter Bogaers. Hier stelt hij zich voor.

Daarmee is onze ledenraad is niet helemaal op volle sterkte. We zoeken voor een aantal districten nieuwe kandidaten. Het is interessant en nuttig om te doen, je leert nieuwe mensen kennen en kost niet veel tijd!

Wat doet de ledenraad?

Sovon vindt het belangrijk dat haar achterban zeggenschap en inspraak heeft over de koers van de vereniging. Ledenraadsleden komen op voor het algemeen belang van Sovon en denken mee om de doelstellingen van Sovon te realiseren: het doen van ornithologisch (veld)onderzoek, het publiceren daarover en het stimuleren en coördineren van het gericht waarnemen van vogels door vrijwilligers. Zij hebben bij voorkeur wel een duidelijk regionale band, zodat ze weten wat er leeft in hun district, maar zitten ‘zonder last of ruggenspraak’ van hun achterban in de ledenraad.
De ledenraad heeft daarmee een belangrijke klankbordfunctie voor de vereniging.

Meld je aan

Sovon kent 20 districten met ieder maximaal twee vertegenwoordigers. Limburg-noord heeft al geruime tijd geen vertegenwoordiging en dat is natuurlijk bijzonder jammer. Ook Groningen en Overijssel-west hebben (binnenkort) geen vertegenwoordiging. Daarnaast zoeken we in enkele districten nog een tweede vertegenwoordiger. 
We roepen onze leden die woonachtig zijn in de volgende districten op om zich kandidaat te stellen:
•    Groningen (per juni 2023 2 vacatures)
•    Wadden (1 vacature)
•    Twente (1 vacature)
•    Overijssel-west (per juni 2 vacatures)
•    Flevoland (1 vacature per oktober 2023)
•    Achterhoek (1 vacature)
•    Brabant west (1 vacature)
•    Zeeland (1 vacature per oktober 2023) 
•    Limburg-noord (2 vacatures)
•    Limburg-zuid (1 vacature)

Ken je iemand die uit deze districten die zich zou willen zich inzetten voor de Sovon ledenraad? Of heb je zelf interesse? Met twee vergaderingen per jaar is het tijdsbeslag te overzien en bovendien is het leuk, nuttig en leerzaam om te doen! Je ontmoet betrokken leden uit andere districten, gaat 1 keer per jaar met z’n allen op excursie in een gebied waar je anders niet zo snel komt en denkt mee over het reilen en zeilen van de vereniging Sovon.

Is het iets voor mij?

Er zijn steeds meer vrouwen en mensen onder de 50 die meedoen aan de tellingen van Sovon. Die verandering in samenstelling zien we ook graag terug in de ledenraad. Denk niet te snel: dat is niks voor mij. Meer informatie over de ledenraad, wat we vragen van en bieden aan ledenraadsleden is te vinden op de website. Je kunt je daar ook aanmelden.