Verantwoord tellen

Om verantwoord vogels te tellen, zijn er een aantal algemeen geldende gedragsnormen.

Respect voor de natuur

  • Verstoor geen natuur of hou de verstoring zo beperkt mogelijk
  • Vraag indien nodig toestemming aan de terreineigenaar voor betreding (soms is er zelfs een vergunning nodig)
  • Gedraag je als gast in het terrein (geen beschadigingen, geen rommel)
  • Wees een ambassadeur en leg desgevraagd uit wat je aan het doen bent en wat het belang is van systematisch vogels tellen

Denk om de veiligheid

  • Wees je bewust van eventuele gevaren van het terrein (hoogveen, open water, loslopende dieren, etc.)
  • Ga bij ‘gevaarlijke’ terreinen altijd met z’n tweeën
  • Neem altijd een opgeladen mobiele telefoon mee voor calamiteiten

Nestonderzoek

Voor het uitvoeren van nestenonderzoek is er een specifieke gedragscode. Dat is een dermate delicate aangelegenheid dat in de handleiding Nestkaarten uitgebreide informatie is opgenomen over maatregelen die de waarnemer moet nemen om verstoring van nestelende vogels te voorkomen. Voor dit type onderzoek is ook een officiële ontheffing van het ministerie nodig voor wetenschappelijk onderzoek, en een bewijs van registratie bij Sovon.

Broedvogels beschermen

In onze publicaties houden we het belang van de vogels in het oog. Zo vermelden we nooit de exacte broedplaatsen van kwetsbare en/of zeldzame broedvogels in verslagen. Waarnemers kunnen ook zelf vragen om geheimhouding van (exacte) locaties van kwetsbare soorten.

Fotografie

Wat betreft vogelfoto’s verwijzen we naar de diverse websites van natuurfotografen, die veelal een eigen gedragscode hebben opgesteld; iets dat wij van harte onderschrijven. Een goed voorbeeld is het Praktijkboek Vogelfotografie. Ook op de website van Vogelbescherming is informatie te vinden.

Nestfotografie wordt door Sovon niet per definitie afgekeurd. Nestfoto’s hebben een documentaire en educatieve waarde. Ze illustreren een belangrijk onderdeel van het vogelleven dat voor velen onbekend is. De nestfoto’s die wij publiceren zijn gemaakt tijdens zorgvuldig uitgevoerd onderzoek met uiterste aandacht voor het welzijn van de vogels, of in situaties waarbij het maken van een foto – vaak van grote afstand – de vogel geen kwaad deed.