Hoe meld ik een zeldzame broedvogel?

Als je een (mogelijk) broedgeval van een schaarse of zeldzame soort meldt, lever je een waardevolle bijdrage aan het volgen van de aantallen en verspreiding van broedvogels in Nederland.

Hoe bepaal je of je te maken hebt met (mogelijk) broeden?

 • Observeer de vogel(s) zo goed mogelijk zonder ze daarbij te verstoren. Noteer gegevens over de determinatie, het gedrag, de locatie enzovoort. Bepaal de hoogste broedcode (zie handleiding).
 • Probeer foto’s en/of geluidsopnamen te maken, maar vermijd verstoring.
 • Bekijk de aanwijzingen voor broeden bij de telrichtlijnen op de soortenwebsite.
 • Meerdere goed geplande bezoeken tijdens de broedperiode kunnen duidelijkheid geven over de broedzekerheid van de soort.

Hoe meld ik mijn waarnemingen?

 • Meld de waarneming(en) via het invoerportaal van Sovon. Daar zijn ze alleen zichtbaar voor jou, de meetnetcoördinator en de districtscoördinator.
 • Neem bij vragen contact op met de districtscoördinator, die de verzameling van gegevens over zeldzame broedvogels in jouw regio coördineert.
 • Alleen de losse meldingen op waarneming.nl met voldoende details onder het invoerveld ‘activiteit’ (van waarnemers die toestemming hebben gegeven) worden ook meegenomen in overzichten van Sovon.

Wat heb ik nodig?

 • Als je van de openbare paden af gaat, heb je toestemming van de terreineigenaar nodig. In principe vraag je zelf een betredingsvergunning aan bij de terreinbeheerder, bijvoorbeeld bij de boswachter ecologie of bij de gemeente. Het broedvogelteam kan je daarbij helpen. Ga nooit zonder deze toestemming het veld in.
 • Bij het volgen van zeldzame broedvogels is een verrekijker meestal voldoende. Sommige broedplekken kunnen alleen met een telescoop geobserveerd worden. Een fototoestel en geluidsrecorder zijn handig om bewijs te verzamelen van zeer zeldzame soorten.

Waar zie ik mijn melding terug?

 • Via het invoerportaal kun je eigen meldingen terugzien.
 • Sovon garandeert geheimhouding van je meldingen.
 • Je ontvangt het rapport Broedvogels van Nederland van het jaar van je melding met de resultaten uit heel Nederland.
 • Ben je lid van de vereniging Sovon, dan zie je de resultaten ook terug in het jaarlijkse overzicht van zeldzame broedvogels in het blad Sovon-Nieuws.