Verdiepingscursus broedvogels

Kijk je regelmatig naar vogels en wil je vogels die in Nederland broeden beter leren kennen? Dan is deze online cursus iets voor jou. Per biotoop krijg je lessen over alle soorten die je er kunt verwachten als broedvogel. Je leert meer over hun herkenning, gedrag en ecologie. De lessen bevatten unieke veldkennis over soorten in hun leefgebied. Met foto’s, geluiden, filmpjes en duidelijke figuren leer je de fijne kneepjes en ga je beter begrijpen wat er in het veld gebeurt.

Per 15 maart 2024 zijn de lessen over twee biotopen beschikbaar op het cursusplatform:

  • Boerenland (grasland, akker en erf) – 17 video's van ca. een half uur met meerkeuzevragen en verdiepende informatie
  • Stad en dorp (woonwijk, park en bedrijventerrein) – 15 video's van ca. een half uur met meerkeuzevragen en verdiepende informatie

De cursus is onderdeel van de Sovonacademie, het opleidingsprogramma van Sovon voor waarnemers. De cursus is geschikt voor vogelaars die regelmatig naar buiten gaan en hun kennis willen verdiepen, bijvoorbeeld omdat je meedoet of wilt starten met de tellingen voor de telprojecten BMP, MUS en MAS. Ook voor weidevogelbeschermers, stadsecologen en ieder ander die wil weten welke broedvogels er in verschillende leefgebieden voorkomen, is deze cursus zeer geschikt.

Opbouw van de cursus

De cursus bestaat uit verschillende modules. Voor elk leefgebied wordt een module ontwikkeld. De eerste twee modules zullen per 15 maart 2024 beschikbaar zijn: Boerenland en Stad & dorp.

Een module bestaat uit meerdere onderdelen, waar vervolgens verschillende lesvideo’s bij horen. Bij de module Boerenland begint het onderdeel Grasland bijvoorbeeld met een korte introductieles, waarna 5 videolessen over verschillende soortgroepen volgen. In deze lessen worden de determinatie, fenologie en het broedgedrag van soorten uitgelegd met behulp van foto’s, geluiden en duidelijke figuren.

cursusschema
Schematische weergave van de opzet van de cursus. Na de eerste twee modules volgen er nog 6.

Studiemethode

Na aanmelding krijg je binnen een week een welkomstmail met informatie over hoe je toegang tot de online cursusomgeving krijgt. Ook vragen we je dan om een kort vragenlijstje over je verwachtingen in te vullen. 

Na aanmelding heb je twee jaar toegang tot de online lesomgeving. Je kunt de lessen in je eigen tijd volgen en maakt de meerkeuzevragen. Heb je alle lessen van een module gevolgd, dan krijg je een digitaal certificaat toegestuurd.

Voorbeeld

In deze video zie je een fragment uit de les over eenden die in grasland broeden. Open de video in volledig scherm en zet de resolutie van YouTube op HD.

Externe video URL
Deel uit de clip over eenden in de les Grasland uit de module Boerenland
boomleeuwerik met voer

Kennis verdiepen

Wat doen mannetjeseenden als de vrouwtjes aan het broeden zijn en hoe vertelt hun gedrag in welke fase van het broedproces ze zijn? Wanneer kun je de eerste zingende Zwartkoppen in je dorp verwachten? Waarom sleept deze Boomleeuwerik (foto) juist op deze plek met nestmateriaal? De verdiepende broedvogelcursus laat een wereld aan kennis voor je opengaan.

Wie geven de cursus?

De docenten van de cursus zijn de vogelkenners Jelle Abma, Albert de Jong en Hugo Wieleman. Zij hebben ruime ervaring met het geven van (online) cursussen over vogels. Daarnaast zijn ze zowel als vrijwilliger als op professionele basis actief met vogeltellingen. Hun online cursus Water- en wintervogels werd in 2022/23 door deelnemers gemiddeld gewaardeerd met een 8,2. Bij de het samenstellen van de lesstof werden allerlei experts geraadpleegd.

Docenten cursus

Aanmelden en kosten

De aanmeldingen liepen t/m 15 maart 2024 en de cursus is momenteel gesloten voor nieuwe deelnemers. Begin 2025 kun je je weer aanmelden. Je kunt je interesse alvast doorgeven. Dan krijg je als eerste bericht zodra de nieuwe aanmeldperiode start.

Kosten

€ 114,50,-* standaard / € 84,50,- voor actieve vogeltellers en leden van Sovon.
* Inclusief Sovon-lidmaatmaatschap 2024. Je ontvangt het kwartaalblad Sovon-nieuws en de Vogelbalans en hebt als lid korting op allerlei producten in de webwinkel. Bovendien steun je zo het Nederlandse vogelonderzoek. 

Sovon vraagt een vergoeding voor de online cursussen om deze te kunnen ontwikkelen, maar heeft geen winstoogmerk. Alle opbrengsten worden gebruikt om cursisten te begeleiden en nieuw cursusmateriaal te maken.

Meer informatie

Wil je meer informatie voordat je je aanmeldt? Stel je vraag aan Jelle, Hugo en Albert via een e-mailbericht.

Tips voor jou

  • Na aanmelden krijg je twee jaar lang toegang tot alle cursusonderdelen. Wel is het natuurlijk zo dat de lesstof over broedvogels en het voorjaar gaat. De optimale periode om de cursus te volgen is februari - juli.
  • Ben je een beginnende vogelaar? Maak dan eerst de instapquizzen op cursus.sovon.nl om een indruk van je niveau te krijgen. Of bekijk het voorbeeldfragment op deze pagina. De cursus is bedoeld voor de al iets gevorderde vogelaar, die zoekt naar verdieping.