Nacht van de Rallen

's Avonds en 's nachts op pad om in je telgebied te luisteren of er Porseleinhoentjes en andere, zeldzame rallen roepen. En misschien wel een Roerdomp. Met twee Nachten van de rallen willen we ook dit voorjaar weer extra aandacht schenken aan het voorkomen van deze soorten.

In Nederland zijn vele gebieden geschikt als broedbiotoop voor het Porseleinhoen en de Roerdomp. Een aantal van die gebieden wordt bijna jaarlijks goed geteld. Andere gebieden niet of nauwelijks. Om ook deze gebieden geteld te krijgen in 2024 is jouw hulp gewenst!

Uit een paar specifieke gebieden komt de laatste jaren weinig informatie. Deze gebieden zijn via de pagina met vacante telgebieden in te zien. Die gebieden kunnen geclaimd worden, maar je kunt er ook zelf een intekenen en gaan tellen.

Aanpak

In twee telperiodes ga je een avond op pad in een telgebied dat je van tevoren hebt geclaimd. Dit kan ook het gebied zijn dat je al als BMP-teller bezoekt, waarbij je deze keer je nachtbezoeken afstemt op de telperiodes. Het afspelen van geluid kan helpen om rallen te laten reageren. Doe dit wel consequent (wel/niet) en met beleid: op een natuurlijk volume, slechts enkele korte roepsessies en zeker 5 minuten lang wachten op reactie na afspelen.

Losse waarnemingen (Waarneming.nl) doen niet mee in de telling, omdat daarvan niet duidelijk is wélk (deel van een) gebied je hebt doorzocht en wat de bestede tijd was.

Waarom

Niet alleen omdat van verschillende gebieden gegevens ontbreken, maar ook omdat het erg spannend is om 's avonds en 's nachts op zoek te gaan naar rallen en Roerdompen. Deze geheimzinnige soorten blijven onvoorspelbaar en juist in de afgelopen jaren hebben nachtelijke tellingen zeldzame ralletjes als Kleinst Waterhoen opgeleverd. Het lijkt er sterk op dat door het steeds verder verdrogen van de Coto Doñana in Spanje veel Kleinst Waterhoentjes doorgeschoven zijn naar het noorden. Extremere droogte daar resulteerde steevast in hogere aantallen hier.

Tellers in vroege ochtend

Wanneer

Met name in de maanden april en mei zijn Porseleinhoentjes actief. Vogels proberen bij aankomst, vanaf half april, direct gepaard te raken en zodra dat succesvol is zal de roepactiviteit minder worden. Tijdens zwoele nachten (eventueel met motregen) en weinig wind roepen de vogels vaak de hele nacht. LET OP: Beide geslachten roepen, maar vrouwtje minder hard en minder aanhoudend. Late vestigingen (juni-juli) zijn heel gebruikelijk in pioniersvegetaties. We willen daarom in 2024 in twee periodes een telling verrichten:

  • vrijdag 19 april – zondag 28 april
  • vrijdag 24 mei – zondag 2 juni

Tellen doe je 's avonds na zonsondergang tot laat in de avond/middernacht. De eerste telperiode is in veel gebieden de beste periode om Porseleinhoentjes te horen. De tweede periode kan goed zijn voor vogels die met een tweede legsel starten en voor vogels die in pioniersvegetaties en gemaaid riet een territorium beginnen en voor de zeldzamere rallen.

Communicatie

Wil je weten waar er allemaal geteld gaat worden, vragen stellen over de telling of je ervaringen delen? Meld je aan voor de Facebookgroep. Direct contact met organisator Joost van Bruggen is mogelijk via telefoon of e-mail.

Invoeren met de app (i)Avimap is heel eenvoudig.
Contact

Joost van Bruggen

Meetnetcoördinator Kolonievogels
Joost van Bruggen