Kees van de Krift (district Brabant-west)

Kees van der Krift

Vroeger, toen ik nog heel klein was, ongeveer 6 a 7 jaartjes ging ik al met mijn vader op pad om te genieten van de natuur in de breedste zin des woords. Daarom ligt mijn kennisvlak niet alleen bij vogels. Vogels kijken is begonnen in de wintermaanden als wij samen met mijn ouders onder meer naar Zeeland reden om de wintergasten te gaan bekijken. Ik heb industrieterrein Moerdijk nog gekend als dijkje langs het Hollands Diep en dat was begin jaren 70. Sindsdien ben ik bijna dagelijks met de natuur bezig. Vooral vogels trokken mij heel erg aan, want die diversiteit daarin vond ik grandioos. Door het toen al aanleggen van waarnemingslijstjes met de pen op papier leerde ik ook van de meeste vogels de wetenschappelijke naam kennen. Daar sta ik nog steeds om bekend. Ik ben op een gegeven moment via de Vogelwerkgroep van IVN Mark en Donge bij de West Brabantse Vogelwerkgroep beland en van daaruit een project opgestart met BMP-A en maandelijkse tellingen van een vast gebied, de 4e Bergboezem bij Breda. Ik had toen ook al enige tijd mijn waarnemerscode. Om zoveel mogelijk te leren van ervaren mensen, heb ik daar ook cursussen gevolgd en kwam er al snel achter, dat mijn kennis toch al op een aardig niveau lag. Ik had ook al enige jaren bij de IVN Mark en Donge deelgenomen in het cursusteam van de vogelcursus. Momenteel hebben we de 4e Bergboezem verdeeld in een oostelijk en westelijk deel. In het oostelijke deel wordt per maand een telling verricht met de werkgroep en zo ook in het westelijke deel, wel op twee zaterdagen en niet tegelijkertijd.  De BMP-A telling gebeurt alleen in het oostelijk deel.

Nu ik sinds 1 ½ jaar met pensioen ben krijg ik nog meer tijd om van Nederlandse natuur te genieten en dat doen we dan ook volop. Mijn vogelkennis beperkt zich inmiddels niet tot Nederland en omliggende Europese landen, maar is uitgebreid met Noord-Amerikaanse soorten. Mijn vrouw en ik zijn inmiddels al enige keren in de Verenigde Staten en Canada geweest. Als je van watervogels houdt, ga dan in februari/maart naar Florida en reis de verschillende moerasparken af. Ik kwam terug met 36 nieuwe soorten.

Toen kwam er een vacature vrij in de ledenraad vanuit onze club en door mijn pensionering denk ik daar voldoende tijd in te kunnen steken, die als lid van de ledenraad van je verwacht wordt.