Zwarte specht gedijt bij ‘ramp en tegenspoed’

Nooit broedden er zoveel Zwarte Spechten in de Drentse bossen als na de twee zware stormen van 1972 en 1973, die complete lappen bos omverbliezen. Daarna daalde het aantal Zwarte Spechten weer, maar sinds 2000 heeft boskap een gunstig effect op de stand. Dat schrijft Willem van Manen van Sovon Vogelonderzoek Nederland in het nieuwe nummer van De Levende Natuur. Van Manen doet al jaren onderzoek naar deze fraaie vogels: een halve meter gitzwart met een vuurrode kruin.

Zwarte spechten (foto: Rob Zakee)
Zwarte spechten (foto: Rob Zakee)

Zwarte Spechten broeden sinds 1929 in Drenthe. Die bossen werden ouder en het beheer ervan veranderde. De populatie groeide tot een piek van zo’n honderd paar rond 1980. In de jaren negentig daalde het aantal tot zestig paar en nu broeden er ongeveer tachtig paartjes.

De hoogste dichtheden in Drenthe halen de spechten in dennenbos op zandgrond. Toch is productiebos met vooral sparren zeker zo belangrijk, vanwege de veel grotere oppervlakte die die bossen innemen. Van Manen merkt op dat, zolang in sparrenbossen niet werd ingegrepen, de spechtendichtheden laag bleven. De kap van bospercelen bracht daarin verandering. Net als na beide stormen, vinden Zwarte Spechten na de door zulke ‘rampen’ aangerichte ravage waarschijnlijk meer dood hout met voedsel voor hun jongen.

Tijdelijk effect

Het gunstige effect van boskap op de aantallen Zwarte Spechten is tijdelijk; er moet telkens een nieuwe voorraad dood hout zijn. De spechten hebben er alleen wat aan als na de kap de stobben achterblijven, anders neemt de voorraad dood hout niet toe. Zwarte Spechten eten graag mieren en hun broed, evenals boktorlarven. Boktorlarven zijn groter en voedzamer dan mierenlarven en zijn in trek als kuikenvoer. Zowel mieren als boktorren leven in dood naaldhout. Hoewel Zwarte Spechten in Nederland hun holen vrijwel alleen in beukenbomen uithakken, kiezen ze beuken die in de buurt van naaldbos staan, zeker als daar oude, stervende en dode naaldbomen bij zijn.

Special over bossen

Het artikel over de Zwarte Specht verschijnt in een speciale editie van De Levende Natuur over bossen. De Levende Natuur informeert al sinds 1896 over onderzoek, beheer en beleving van de natuur in Nederland en België. De artikelen zijn vooral gebaseerd op eigen onderzoek, observatie en ervaring van de auteurs.

Volledig artikel in De Levende Natuur