Wadvogels beschermen met een slim stoplicht

Vogelbescherming Nederland en terreinbeheerder It Fryske Gea willen met een stoplicht, dat rood wordt bij hoogwater, wadvogels bij Westhoek rust geven. "Dit is één van de belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen van de hele Waddenzee. Daar moet je echt niet op gaan lopen bij hoogwater", zegt vogelonderzoeker Romke Kleefstra in Vroege Vogels.

Stoplicht bij Westhoek

De hoogwatervluchtplaats bij Westhoek is de eerste plek die wadvogels als de bonte strandloper, de kanoet of de rosse grutto tegenkomen, wanneer ze bij vloed van de onderlopende wadplaten worden verdreven. "Dit is echt een heel bijzonder plek", zegt vogelonderzoeker Romke Kleefstra van Sovon Vogelonderzoek. :Hier komen letterlijk tienduizenden vogels rusten tot de wadplaten weer droogvallen en ze weer kunnen eten."

Vara's Vroege Vogels

Vroege Vogels is hét programma over natuur en milieu. Op zondagochtend te beluisteren op NPO Radio 1 en vrijdagavond te zien op NPO 2.

Visitekaart

Romke Kleefstra

Senior veldmedewerker
Romke Kleefstra
Regiocoördinator Waddenzee, redactiesecretaris Limosa & senior veldmedewerker