Wadden Vogelfestival: een terugblik

Afgelopen weekend vond het Wadden Vogelfestival plaats op Texel. Sovon was aanwezig om een boeiende Tapuitenexcursie te geven. Ook deden we mee aan de Texel Big Day en vielen daarmee zelfs dubbel in de prijzen!

Tapuiten excursie op Texel

Jaarlijks wordt in het tweede weekend van mei het Wadden Vogelfestival georganiseerd door Vogelinformatiecentrum Texel en het Nationaal Park Duinen van Texel. Omdat er in mei nog veel wintervogels zijn of doortrekken naar het noorden, is er een grote variatie aan vogelsoorten te vinden. Gedurende het weekend zijn er allerlei activiteiten, zoals excursies, de Texel Big Day en een Birdfair. Ook wordt er geld opgehaald voor het goede doel met de Texel Big Day en de opbrengsten van de excursies. Dit jaar was dat voor de bescherming van de Kustbroedvogels zoals sterns, plevieren en de Scholekster.

Op zoek naar de Tapuit

Sovon-onderzoekers Maja Roodbergen en Frank Majoor doen al enkele jaren onderzoek naar de Tapuit en verzorgden een boeiende excursie naar de duinen op de noordpunt van Texel. Met maar liefst 15 deelnemers was de excursie volgeboekt. En met succes: er werden Tapuiten gezien, eventuele ringen waren helaas niet af te lezen wegens tegenlicht. Ook werd tijdens de excursie vlakbij het pad een verlaten konijnenhol met nest van de Tapuit gecontroleerd waar eieren in bleken te liggen. Naast Tapuit werden onder andere ook Zeearend en Rode Wouw waargenomen. Op de terugweg van de excursie vond Frank nog een nest van de Blauwborst door de voerende ouders te volgen. De jongen werden meteen geringd.

Jonge Blauwborsten worden geringd
Jonge Blauwborsten worden geringd
Geïnteresseerde deelnemers tijdens de excursie
Geïnteresseerde deelnemers tijdens de excursie

Texel Big Day

Een Big Day is een vogelwedstrijd waarbij het de bedoeling is om binnen een beperkte tijd zoveel mogelijk vogelsoorten te zien. De Texel Big Day wordt al sinds 2017 georganiseerd als onderdeel van het Wadden Vogelfestival. Teams van één tot vier personen krijgen 24 uur de tijd om zoveel mogelijk vogelsoorten te zien of horen en mogen zich alleen lopend of per fiets verplaatsen. Sovonners Thijs Glastra en Erik Kleyheeg vormden samen met Thomas Los en Geert Hooijmeijer een team. Met een indrukwekkende soortenlijst van 149 verschillende vogelsoorten waren zij trotse winnaars! En ze vielen zelfs dubbel in de prijzen met de beste soort van de dag: de Europese Kanarie. Met veel dank aan onze sponsoren haalden we 700 euro op voor de kustbroedvogels. En samen met de andere teams werd er in totaal zelfs bijna 24.000 euro opgehaald!

Volgend jaar zelf ook meedoen met de Texel Big Day? Je kunt je nu al inschrijven voor 2025!

Winnaars Texel Big Day
Trotse winnaars. Foto: Marc Guyt