Vogelteller in de kijker - Wiebren Hottinga

Van jongs af aan was er interesse in de natuur. Als 13-jarig jochie ging ik met de polsstok vaak de polder in. Dit was in Friesland waar ik geboren ben, heel gewoon, maar geloof me, dat vond men wél vreemd in Vlaardingen-Noord!

Wiebren Hottinga

Via mijn vismaatje ben ik in aanraking gekomen met vogelonderzoek. Deze heeft mij aangeprezen bij Natuurmonumenten in de Wieden en kort daarna kreeg ik een telplotje toegewezen.

Inmiddels nu zo’n 15 jaar later ben ik één van de vrijwilligers van de groep broedvogeltellers die in Nationaal Park Weerribben–Wieden BMP-tellingen verricht. Het gedeelte de Weerribben wordt beheerd door Staatsbosbeheer en het gedeelte de Wieden door Natuurmonumenten. De BMP-tellingen zijn in vrijwilligersgroepen onafhankelijk van elkaar georganiseerd.

Vogels tellen

Mijn eerste kennismaking met “vogels tellen” was het tellen van de ganzen-nesten in maart/april  2006 binnen het waterdeel van de Lokkenpolder in de Weerribben. Deze jaarlijkse telling verricht ik nog steeds. Daarna vanaf 2009  ook gestart met het tellen van broedvogels volgens de Sovon BMP-richtlijnen in de Wieden bij Natuurmonumenten en vanaf 2012 ook in de Weerribben bij Staatsbosbeheer. Vanaf dat jaar zijn we ook gestart met het digitaal verwerken van de tellingen met gebruikmaking van de app Avimap.

Kolonievogels tellen met nieuwe technieken

In juni 2016 werd ik gevraagd een onderzoek te doen naar de effecten en mogelijkheden bij het tellen van de gemengde broedvogelkolonie in de Wieden (de Auken) met gebruikmaking van een dronecamera. Inmiddels tel ik jaarlijks de wat grotere purperreigerkolonies  in Noord-Nederland. De drone-telling van de gemengde kolonie 'de Auken' is elk jaar voor mij weer de topper en verrassend in aantallen en soorten.

Van alle drone-tellingen wordt een verslag gemaakt en voor de gemengde kolonie 'de Auken' verzorg ik een presentatie voor de vogel-vrijwilligersgroep bij Natuurmonumenten in de Wieden.

Schrijven over vogels tellen

Vanaf 2015 verzorg ik samen met de boswachter-ecologie de jaarlijkse verslaglegging van de BMP-tellingen van de Weerribben, vervat in een uitgebreid monitoringsrapport. Dit jaar heb ik mijn ervaringen en verzamelde informatie samengevat in een boekwerkje.

Helpen met vogels tellen

Dit jaar is er een BMP-vogelcursus van de Sovon in de Weerribben gestart. Samen met een collega-vrijwilliger verzorgen wij de veldbegeleiding van de cursisten voor deze opleiding.

Opvallende waarnemingen

Voor de meest opvallende waarneming in de afgelopen jaren kan ik er twee noemen. Al weer een poosje geleden maar best opvallend te noemen. Op 13 augustus 2018 heb ik deze visotter in het Weerribbengebied kunnen fotograferen. En op 15 mei 2011 in de Wieden deze draaihals, wat in die tijd wel heel bijzonder was.

Otter en draaihals
Bijzondere ontmoetingen met een Otter en Draaihals