Versterking gevraagd bij FFF Waadfûgelwurkgroep op Fryslân Bûtendyks

Tellers in actie

De Waadfûgelwurkgroep (onderdeel van de Fryske Feriening foar Fjildbiology) doet al sinds 1972 tellingen aan broed- en watervogels op de zomerpolders, kwelders en slikken van de Friese noordkust. Wat betreft de broedvogeltellingen zijn hier 23 BMP-proefvlakken aanwezig, verdeeld over circa 4.000 hectare, welke jaarlijks worden geteld. Het zijn belangrijke gebieden voor o.a. weidevogels, Kluten en kolonievogels. We kunnen hier goed versterking gebruiken bij al het telwerk. Wie interesse heeft om zich aan te sluiten is zeer welkom!

Op donderdagavond 23 maart is er in Ternaard een bijeenkomst voor alle tellers en geïnteresseerden. Tevens wordt er dit voorjaar in Fryslân weer een broedvogelcursus georganiseerd (zie cursusagenda), bij voldoende interesse kan ook een praktijkgroep op Fryslân Bûtendyks worden gevormd. Voor meer informatie, opgave voor de bijeenkomst en/of de broedvogelcursus kun je terecht bij Jelle Postma via de gegevens hieronder.
 

Visitekaart

Jelle Postma

Meetnetcoördinator
Jelle Postma