Supervrijwilliger gezocht: Districtscoördinator Groningen - Kolonievogels en Zeldzame Soorten

Voor de provincie Groningen zoeken we een supervrijwilliger, een spin in het regionale web die interesse heeft in zeldzame en schaarse broedvogels en het voorkomen daarvan in de regio.

Grauwe Kiekendief
Een van de specialiteiten van Groningen, de Grauwe Kiekendief. | Foto: Harvey van Diek

In de eerste plaats moet je interesse hebben in de heel bijzondere of zeldzame broedvogels die voorkomen in jouw provincie. Die lijst is lang, denk bijvoorbeeld aan Bruine Kiekendief, Steltkluut, Kleinst Waterhoen, Porseleinhoen, Middelste Bonte Specht en Orpheusspotvogel.

Wat is een 'DC' en wat zijn de kenmerken van een DC?

Uiteraard heb je interesse in kolonievogels zoals dakbroedende Kleine Mantelmeeuwen, Visdieven op speciale pontons, Oeverzwaluwen in een nieuwe zwaluwwand of in Huiszwaluwen bij een sluis.  Maar denk ook aan Roeken en Blauwe Reigers.

Veel contacten

Een DC is iemand die door zijn/haar contacten, kennis en ervaring goed op de hoogte is (of raakt) van de in het district opererende broedvogeltellers en hun kennis van potentiele broedgevallen van soorten zoals hierboven genoemd worden.

Hij/zij treedt in contact met actieve vogelaars, boswachters en andere terreinbeheerders om dusdoende grip te krijgen op het voorkomen van voorgenoemde soorten. Het vastleggen gebeurd in principe door de waarnemer zelf via onze site (www.sovon.nl) of via de app van Avimap.

Digitale verwerking

Een groot deel van de gegevens komt op deze manier digitaal tot de DC zijn of haar beschikking via onze website en heeft de DC uitgebreid inzage in heel veel gegevens uit verschillende andere projecten waarbij zeldzame soorten en kolonievogels geregistreerd worden. Niet alleen via Sovon-tellingen komt data op één plek samen maar ook territoriale en/of broedgevallen van zeldzame soorten ingevoerd via waarneming.nl worden daartoe gebruikt. Ook in de professionele inventarisaties krijgt een DC, op hoofdlijnen, via onze site het overzicht.

Hiervoor is het belangrijk dat een DC beschikt over goede contactuele eigenschappen, een enthousiaste houding, voldoende kennis van de regionale avifauna en de nodige beschikbare tijd.

De belangrijkste werkzaamheden

De belangrijkste werkzaamheden zijn onder andere:

  • Het (digitaal) benaderen van tellers om gegevens te achterhalen
  • Belangrijke vacant gekomen kolonies geteld krijgen
  • Controleren van ingestuurde broedgevallen van zeldzame soorten
  • Twee, drie maal per jaar een korte bijdrage leveren voor een van de twaalf maandelijkse nieuwsbrieven die wij maken voor de tellers in de provincie. Denk daarbij aan een bescheiden resultaten-overzicht van één of twee kolonievogels zoals Roek en Aalscholver waarvoor de data 24/7 bereikbaar is. Of een bijdrage van tien-twintig zinnen waarin ingegaan word op het voorkomen van het Porseleinhoen of Kortsnavelboomkruiper in “jouw” district.

Om bovenstaande zaken uit te kunnen voeren hoeft een DC het wiel niet opnieuw uit te vinden. Online zijn voor DC’s verschillende mogelijkheden gemaakt om totalen van soorten eenvoudig boven water te krijgen. Bovendien assisteert het kantoor natuurlijk bij jouw werkzaamheden en plannen. De DC functioneert, zoals blijkt, als een belangrijke schakel tussen het Sovon-bureau en de tellers en eventueel ook de terreinbeheerders. Sovon keert jaarlijks een onkostenvergoeding van €270,00 uit aan de DC of het DC-duo (het DC-schap aangaan als tweetal kan ook)

Het district Groningen betreft de gehele provincie, exclusief de kwelders en waddeneilanden.

Er valt meer te vertellen over het DC-schap of kunnen zaken in een gesprek beter uitgelegd worden.  Heb je vragen? Stuur mij gerust een mail!

Joost van Bruggen | Joost.vanbruggen@sovon.nl

Visitekaart

Joost van Bruggen

Meetnetcoördinator Kolonievogels
Joost van Bruggen