Resultaten kolonievogels 2022 in Zuid-Holland zuid

Nu de dagen korter worden en de meeste kolonievogeltellers hun tellingen hebben ingevoerd is het tijd om de balans op te maken. Hoe is het de koloniebroeders in Zuid-Holland zuid vergaan afgelopen jaar?

Roeken op het nest
Roeken bouwen aan de toekomst. | Foto: Harvey van Diek

 

Aalscholver

Van de Aalscholver zijn in Zuid-Holland zuid (alles ten zuiden van de lijn Nieuwe Waterweg – Noord – Merwede) negen kolonies bekend, met in 2022 in totaal 1.583 nesten, waarvan de kolonie op de Noordplaat in het Volkerak tegenwoordig de grootste is. Op dit eiland broeden pas sinds 2015 Aalscholvers met in totaal 26 paren in 2020. De afgelopen twee jaar is de kolonie enorm gegroeid met dit jaar 657 nesten! Als we alle kolonies, die in 2021 en 2022 zijn geteld, met elkaar vergelijken komen we op een toename van 11% uit. De resultaten van de kolonie in het Quackjeswater zijn echter nog niet binnen.

Reigers

De Blauwe Reiger is uiteraard de meest algemeen broedende reiger in Zuid-Holland zuid. Op dit moment zijn de resultaten van 31 kolonies binnen waarbij in totaal 458 nesten werden geteld. Als we de kolonies die in 2021 en 2022 zijn geteld met elkaar vergelijken komen we op een afname van 12% uit, een stevige afname vergeleken met de afgelopen jaren.

Andere reigersoorten in Zuid-Holland zuid zijn erg schaars. De enige kolonie Purperreigers was die in de Sliedrechtse Biesbosch en die is sinds 2021 verlaten, mogelijk door predatie van Boommarters. Grote Zilverreigers broeden in onze regio alleen in het Krammer-Volkerak waar dit jaar 23 nesten werden geteld. Ook zij hadden te leiden onder predatie, ditmaal van de Havik die zelfs adulte reigers pakte. Van de Kleine Zilverreiger werden slechts twee nesten geteld.

Zwaluwen

Huiszwaluwen hadden in 2022 een goed jaar. Als we de kolonies die in 2021 en 2022 zijn geteld met elkaar vergelijken komen we op een toename van 6% uit. Dat compenseert de 6% afname in 2021 weer exact. Gemiddeld genomen is de soort de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen en bevindt het niveau zich weer bijna op dat van begin jaren negentig.

De Oeverzwaluw is een opportunistische broedvogel die snel geschikte plekken weet te vinden, maar waarvan de broedlocaties ook weer vlug kunnen verdwijnen. De aantallen wisselen daarom altijd sterk. In 2022 zijn er in totaal 526 nesten geteld en als we de kolonies die in 2021 en 2022 zijn geteld met elkaar vergelijken komen we op een afname van 29% uit.

Lepelaar

Van de tien lepelaarkolonies in Zuid-Holland zuid zijn de resultaten van het Quackjeswater nog niet binnen, de grootste van ons district. De andere kolonies laten gemiddeld een afname zien. De kolonie in de Vogelvallei, Maasvlakte is daar met name debet aan omdat deze verlaten is. Mogelijk door de Vos. De kolonie op de Ventjagersplaten nam wel toe (van 78 naar 93 nesten). De recente vestiging in de Sophiapolder kreeg helaas geen vervolg.

Roek

Zuid-Holland zuid blijkt voor Roeken nog steeds niet aantrekkelijk. Het blijft beperkt tot slechts enkele kolonies in de regio Rotterdam-Rhoon-Barendrecht waarvan een aantal ook weer verdwenen is de afgelopen jaren. Dit jaar werden in totaal 27 nesten geteld, maar de grootste kolonie in het Botlekgebied is niet geteld. In 2021 zaten hier nog 43 nesten.

Meeuwen en sterns

Veruit de meeste meeuwen- en sternkolonies worden geteld door Delta Milieu Projecten, waarvan wij de gegevens nog niet binnen hebben. Helaas valt er daarom weinig over te zeggen. Opvallend is wel de kolonie van Stormmeeuwen in de Sophiapolder, waar dit jaar maar liefst 60 paartjes werden geteld. Hier zaten ook 108 Visdieven.

Voor de meeuwen en sterns vraag ik hierbij nog even extra aandacht. Steeds vaker zien we dat deze soorten op daken van flats of bedrijfspanden gaan broeden. Hier willen we beter zicht op krijgen, maar tellen is lastig. Weet je zo’n kolonie, geef die dan door via sovon.nl of via mij. Ook als je niet precies weet hoeveel vogels er exact broeden.

Tot slot

Tot slot wil ik jullie nog wijzen op deze handige tool op sovon.nl.

Hier valt te kijken of een bepaalde kolonie al geteld wordt, of dat de kolonie nog niet bekend is bij ons. Ook kan je zien of er nog kolonies bij jou in de buurt zijn die in het verleden wel geteld zijn, maar nu niet meer. Handig als je nog meer kolonies wilt tellen, of een nieuwe kolonie ontdekt!

Alle kolonievogeltellers worden heel hartelijk bedankt voor hun inspanningen! Mocht je nog een telling hebben liggen die je nog niet hebt ingevoerd, doe dat dan zo snel mogelijk. Hopelijk tellen jullie in 2023 allemaal weer mee!

 

Door: Sander Terlouw | DC Zuid-Holland-zuid