Resultaten 2022: een korte terugblik

Kerncijfers: We zetten enkele resultaten van de Jaarrond Tuintelling van heel 2022 op een rij:

Actieve deelnemers*: 1.514
Aantal weektellingen: 31.026
Aantal tijdstiptellingen: 14.056

Groenling

 

Niet een maar twee!

Halverwege 2022 werd de technisch verouderde website van de Jaarrond Tuintelling vernieuwd en kwam er een splitsing in twee websites: de losse, eenmalige telacties via tuintelling.nl, gericht op een breed publiek. En een aparte website voor de week- en tijdstiptellingen via Jaarrondtuintelling.nl voor deelnemers die regelmatig tellen. Met name dankzij deze laatste gestructureerde tellingen weten we steeds meer over de natuurwaarden in en om tuinen. Want hoe langer een tuin geteld wordt op een gestandaardiseerde manier, des te waardevoller de gegevens. Zo verschijnt er binnenkort in het tijdschrift Limosa een artikel over de vogelziekte ’t Geel bij Vinkachtigen. Dankzij de gegevens van de Jaarrond Tuintelling konden de onderzoekers hier gedetailleerd naar kijken. In de volgende nieuwsbrief lees je hier meer over.

Toename aantal weektellingen?

Sinds de start van de Jaarrond Tuintelling in 2015 zien we jaarlijks een gestage toename van het aantal deelnemers en tellingen. Dit wordt goed geïllustreerd in onderstaande grafiek van het aantal weektellingen per week.

Na de splitsing in twee aparte websites waren we natuurlijk heel benieuwd of deelnemers ‘mee’ zouden gaan en door zouden gaan met het regelmatig tellen van de tuin. Maar dat deden jullie gelukkig! Nu zijn we natuurlijk benieuwd of de jaarlijkse piek in tellingen in het voorjaar zich ook in 2023 weer laat zien. Dat hopen we natuurlijk wel, want er is vast weer van alles te zien en te genieten aan mooie en bijzondere waarnemingen in de tuin. Tel ze!

* het totaal aantal deelnemers aan tuintellingen in 2022 (dus inclusief de losse evenementtellingen zoals de Tuinvlindertelling of Mollenweekend) ligt hoger. Alleen al aan de Nationale Tuinvogeltelling deden 140.000 mensen mee.