Persbericht Vogelbescherming: CDA wil Hedwige toch ontpolderen

Als het aan het CDA ligt wordt de Hedwigepolder toch ontpolderd. Dat blijkt uit een enquête van Vogelbescherming Nederland onder de grootste politieke partijen in het kader van de komende verkiezingen. Op de vraag of de partij voor natuurherstel in de Westerschelde is door ontpolderen van de Hedwige antwoordde het CDA volmondig 'ja'. Vogelbescherming is blij met deze nieuwe opstelling.

Vogelbescherming Nederland heeft de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen een korte vragenlijst voorgehouden met vragen over hun standpunten over vogels en natuur. Negen partijen (VVD, CDA, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, Groen Links, 50plus, D66 en Christen Unie) beantwoordden de vragen. Tot grote verrassing sprak CDA zich uit voor ontpolderen van de Hedwigepolder, een onderwerp waar ze in hun verkiezingsprogramma geen uitspraken over doen.

Hedwige
De Hedwigepolder houdt de gemoederen al jaren bezig. Afgesproken is dat deze polder ontpolderd wordt, om schade aan de natuur door het verdiepen van de Westerschelde te compenseren. Ondanks internationale afspraken en verdragen die werden getekend is dat nog steeds niet gebeurd. Met name het CDA hield uitvoering van deze plannen tegen. Staatssecretaris Bleker kwam de afgelopen kabinetsperiode opnieuw met onwerkbare alternatieven, die niet alleen vele miljoenen euro's duurder waren, maar ook minder natuurherstel realiseerden.

Die zoektocht lijkt nu ten einde, met het volmondige 'ja' van het CDA. Vogelbescherming Nederland is blij met deze keuze van het CDA en hoopt dat hiermee een einde komt aan de eindeloze discussie rond de Hedwigepolder. Alleen de VVD en de SP blijven zich in hun beantwoording uitspreken tegen het ontpolderen, maar hebben in hun programma's geen financiële dekking opgenomen voor alternatieven.

Christen Unie verandert van standpunt
Uit  de korte vragenlijst blijkt ook dat de Christen Unie beduidend minder met natuur opheeft dan voorheen. Zo vindt de ChristenUnie als enige partij dat visserij op het IJsselmeer ten koste mag gaan van de vogelstand. Opvallend is ook dat ze als enige partij 'nee' zegt op de vraag of kinderen recht hebben op natuuronderwijs.

Als laatste vroeg Vogelbescherming aan alle partijen voor welke vogelsoort zij zich willen inzetten. De meeste partijen noemen de weidevogels, maar ook de geelvleugelamazone, lepelaar, roodborst en merel werden genoemd.