Nieuwe ledenraadsleden, wie volgt?

Afgelopen tijd zijn een drietal kandidaten gevonden voor de ledenraad. Ditmaal voor de districten Wadden, Veluwe en Brabant west. Op de website stellen zij zich voor.

Vogelaars

We zoeken nog kandidaten voor de districten Limburg, Achterhoek, Overijssel west, Groningen en Zuid-Holland zuid. Denk niet te snel ‘dat is niks voor mij'. Het is vooral leuk en inspirerend om te doen!

Wat doet de ledenraad?

Je hoeft echt geen doorgewinterde vergadertijger te zijn om te kunnen bijdragen aan de ledenraad. Met twee vergaderingen per jaar is de tijdsinspanning beperkt.

Sovon vindt het namelijk wel heel belangrijk dat haar achterban zeggenschap en inspraak heeft over de koers van de vereniging.  Ledenraadsleden komen op voor het algemeen belang van Sovon en denken mee om de doelstellingen van Sovon te realiseren: het doen van ornithologisch (veld)onderzoek, het publiceren daarover en het stimuleren en coördineren van het gericht waarnemen van vogels door vrijwilligers. Zij hebben bij voorkeur wel een duidelijk regionale band, zodat ze weten wat er leeft in hun district, maar zitten “zonder last of ruggenspraak” van hun achterban in de Ledenraad.

De ledenraad heeft daarmee een belangrijke klankbordfunctie voor de vereniging.

Meld je je aan?

Sovon kent 20 districten met ieder maximaal twee vertegenwoordigers. Afgelopen tijd hebben zich drie nieuwe kandidaten gemeld voor de ledenraad; zij stellen zich elders op de website voor.

Enkele districten hebben nu geen vertegenwoordiger en dat is natuurlijk bijzonder jammer. We roepen onze leden die woonachtig zijn in de districten met vacatures op om zich kandidaat te stellen:

  • Wadden (kandidaat Rienk de Vries)
  • Veluwe (kandidaat Ineke Wesseling)
  • Brabant West (kandidaat Kees van der Krift)
  • Groningen (2 vacatures)
  • Overijssel West (2 vacatures)
  • Achterhoek (binnenkort 2 vacatures)
  • Brabant Oost (2 vacatures)
  • Limburg Noord (2 vacatures)
  • Limburg Zuid (1 vacature)

Ken je iemand die uit deze districten die zich zou willen zich inzetten voor de Sovon ledenraad?  Of heb je zelf interesse? Met twee vergaderingen per jaar is het tijdsbeslag te overzien en het is vooral leuk, nuttig en leerzaam om te doen! Je ontmoet betrokken leden uit andere districten, gaat één keer per jaar met z’n allen op excursie in een gebied waar je anders niet zo snel komt en denkt mee over het reilen en zeilen van de vereniging Sovon.

Is het iets voor mij?

Er zijn steeds meer vrouwen en 50-minners die meedoen aan de tellingen van Sovon. Dat zien we ook graag terug in de Ledenraad en dat is afgelopen tijd al goed gelukt. Maar denk dus niet te snel: dat is niks voor mij. Meer informatie over de ledenraad en wat we vragen van en bieden aan ledenraadsleden is te vinden op de website. Je kunt je hier ook aanmelden: www.sovon.nl/ledenraad.

Meer informatie: Carolyn Vermanen

Visitekaart

Carolyn Vermanen

Afdelingshoofd bedrijfsvoering en communicatie
Carolyn Vermanen
PR & communicatie, educatie, programma- en projectmanagement, werken met en voor vrijwilligers, management van non-profitorganisaties