Nieuwe ledenraadsleden, wie volgt?

Actief als lid en/of waarnemer en vind je het leuk om mee te denken over de koers van de vereniging? Denk dan eens aan de ledenraad. Interessant en nuttig om te doen, je leert nieuwe mensen kennen en het kost niet veel tijd. Informeer vrijblijvend.

Vogelaars in de wilhelminapolder
We zoeken jou!

Sovon vindt het belangrijk dat haar achterban zeggenschap en inspraak heeft over de koers van de vereniging. De Ledenraad komt op voor het algemeen belang van Sovon en denkt mee om de doelstellingen van Sovon te realiseren: het doen van ornithologisch (veld)onderzoek, het publiceren daarover en het stimuleren en coördineren van het gericht waarnemen van vogels door vrijwilligers. Leden van de ledenraad hebben bij voorkeur wel een duidelijk regionale band, zodat ze weten wat er leeft in hun district, maar zitten “zonder last of ruggenspraak” van hun achterban in de Ledenraad. De ledenraad heeft daarmee een belangrijke klankbordfunctie voor de vereniging.

Meld je aan

Sovon kent twintig districten met ieder maximaal twee vertegenwoordigers. Afgelopen tijd hebben zich twee nieuwe kandidaten gemeld voor de ledenraad voor de districten Veluwe en Brabant west.

Enkele districten hebben nu geen vertegenwoordiger en dat is natuurlijk bijzonder jammer. Daarnaast zoeken we in enkele districten nog een tweede vertegenwoordiger.

We roepen onze leden die woonachtig zijn in de volgende districten op om zich kandidaat te stellen:

  • Groningen (2 vacatures)
  • Wadden (1 vacature)
  • Twente (1 vacature)
  • Overijssel West (2 vacatures)
  • Achterhoek (binnenkort 2 vacatures)
  • Veluwe (kandidaat Ineke Wesseling)
  • Brabant West (kandidaat Kees van der Krift)
  • Brabant Oost (2 vacatures)
  • Limburg Noord (2 vacatures)
  • Limburg Zuid (1 vacature)

Ken je iemand die uit deze districten die zich zou willen zich inzetten voor de Sovon ledenraad? Of heb je zelf interesse? Met twee vergaderingen per jaar is het tijdsbeslag te overzien en bovendien is het leuk, nuttig en leerzaam om te doen! Je ontmoet betrokken leden uit andere districten, gaat één keer per jaar met z’n allen op excursie in een gebied waar je anders niet zo snel komt en denkt mee over het reilen en zeilen van de vereniging Sovon.

Is het iets voor mij?

Er zijn steeds meer vrouwen en 50-minners die meedoen aan de tellingen van Sovon. Dat zien we ook graag terug in de Ledenraad en dat is afgelopen tijd al goed gelukt. Maar denk dus niet te snel, dat is niks voor mij. Meer informatie over de ledenraad en wat we vragen van en bieden aan ledenraadsleden is te vinden op de website. Je kunt je hier ook aanmelden: www.sovon.nl/ledenraad.

Visitekaart

Carolyn Vermanen

Afdelingshoofd bedrijfsvoering en communicatie
Carolyn Vermanen
PR & communicatie, educatie, programma- en projectmanagement, werken met en voor vrijwilligers, management van non-profitorganisaties