Nieuwe ledenraadsleden stellen zich voor

Goed nieuws: er zijn twee kandidaten voor de ledenraad district Groningen gevonden. Ook vorige maand konden we al melden voor de Veluwe, Friesland en Brabant-west zich nieuwe vertegenwoordigers hebben aangemeld.

foto Doortje van Dijk

Op de website stellen zij zich voor (klik op hun naam). We zoeken nog kandidaten voor de districten Limburg, Achterhoek, Overijssel-west en Zuid-Holland-zuid.

Wat doet de ledenraad?

Sovon vindt het heel belangrijk dat haar achterban zeggenschap en inspraak heeft over de koers van de vereniging.  Ledenraadsleden komen op voor het algemeen belang van Sovon en denken mee om de doelstellingen van Sovon te realiseren: het doen van ornithologisch (veld)onderzoek, het publiceren daarover en het stimuleren en coördineren van het gericht waarnemen van vogels door vrijwilligers. Zij hebben bij voorkeur wel een duidelijk regionale band, zodat ze weten wat er leeft in hun district, maar zitten “zonder last of ruggenspraak” van hun achterban in de Ledenraad.

De ledenraad heeft daarmee naast een formele taak als hoogste orgaan van de vereniging ook een belangrijke klankbordfunctie.

Om bij te dragen hoef je echt geen doorgewinterde vergadertijger te zijn. Met twee vergaderingen per jaar is de tijdsinspanning beperkt.

Meld je je aan?

Sovon kent 20 districten met ieder maximaal twee vertegenwoordigers. Afgelopen tijd hebben zich vijf nieuwe kandidaten gemeld voor de ledenraad; zij stellen zich elders op de website voor.

Enkele districten hebben nu geen vertegenwoordiger en dat is natuurlijk bijzonder jammer.

We roepen onze leden die woonachtig zijn in de volgende districten op om zich kandidaat te stellen:

  • Wadden (kandidaat Rienk de Vries)
  • Veluwe (kandidaat Ineke Wesseling)
  • Brabant West (kandidaat Kees van der Krift)
  • Groningen (kandidaten Dick Veenendaal en Niels Saathof (ovb))
  • Overijssel West (2 vacatures)
  • Achterhoek (binnenkort 2 vacatures)
  • Brabant Oost (2 vacatures)
  • Limburg Noord (2 vacatures)
  • Limburg Zuid (1 vacature)

Ken je iemand die uit deze districten die zich zou willen zich inzetten voor de Sovon ledenraad ?  Of heb je zelf interesse? Met twee vergaderingen per jaar is het tijdsbeslag te overzien en het is vooral leuk, nuttig en leerzaam om te doen! Je ontmoet betrokken leden uit andere districten, gaat 1 keer per jaar met z’n allen op excursie in een gebied waar je anders niet zo snel komt en denkt mee over het reilen en zeilen van de vereniging Sovon.

Is het iets voor mij?

Er zijn steeds meer vrouwen en 50-minners die meedoen aan de tellingen van Sovon. Dat zien we ook graag terug in de Ledenraad en dat is afgelopen tijd al goed gelukt. Maar denk dus niet te snel: dat is niks voor mij. Meer informatie over de ledenraad en wat we vragen van & bieden aan ledenraadsleden is te vinden op de website. Je kunt je hier ook aanmelden: www.sovon.nl/ledenraad.