Nederlandse vogels in hun domein

Met de Vogelatlas van Nederland verscheen in 2018 een uitvoerig overzicht van de in Nederland voorkomende broed- en wintervogels. Het zojuist verschenen boek Nederlandse vogels in hun domein geeft deze vogels een plek in de verschillende Nederlandse landschappen.

Het boek werd op 21 april gelanceerd tijdens het symposium Basiskwaliteit Natuur van Vogelbescherming Nederland en geeft een overzicht van de vogels die je in maar liefst 71 verschillende domeinen mag verwachten. Auteurs Robert Kwak en Jip Louwe Kooijmans definiëren een domein als een deel van Nederland dat overeenkomstige landschapseigenschappen heeft. Wat zijn bijvoorbeeld de typische vogels van de dorpen en kleine steden in het Groene Hart, of van de beekdalen in Noord- en Oost-Nederland?

Momentopname

De vogeldomeinen zijn gebaseerd op tellingen die tussen 2012 en 2015 zijn gedaan voor de Vogelatlas. Het is daarmee een momentopname. Het is dan ook de vraag of de vogels die je in een domein mag verwachten, er ook in voldoende mate voorkomen. In vergelijking met eerdere atlasprojecten blijkt dat in veel domeinen, denk maar aan het open boerenland, de stand van veel vogelsoorten sterk is teruggelopen de afgelopen decennia. Het boek is daarmee gelijk een oproep om de kwaliteit van de Nederlandse landschappen te verbeteren.

Basiskwaliteit

Lang is bij de bescherming van vogels gekeken naar het verbeteren van de omstandigheden voor de te beschermen soort, waarbij de focus vaak ligt op natuurgebieden. Maar ook daarbuiten moeten de omstandigheden zo zijn dat ook algemene soorten – die in een bepaald gebied thuishoren – er kunnen voorkomen. Er moet in ieder geval een minimale basiskwaliteit zijn waarmee de gewenste biodiversiteit in een gebied kan voorkomen. In het boek is voor alle landschapstypen in kaart gebracht wat er moet gebeuren om de basiskwaliteit te verbeteren.

Het boek Nederlandse vogels in hun domein is verkrijgbaar in onze webwinkel.