Merels en het Usutu-virus

Usutu-virus, een flavivirus, is in Europa voor het eerst beschreven in Oostenrijk in de nazomer van 2001. Het betrof Merels Turdus merula. Sinds die tijd is het virus gevonden in Hongarije, Italië en Zwitserland. In de afgelopen maanden zijn er ook gevallen gemeld uit Duitsland, waardoor de vraag zich aandient of ook Merels en andere zangvogels in Nederland getroffen (kunnen) worden door deze ziekte.

Op dit moment is het niet duidelijk of de toename in het aantal gemelde dode Merels in Baden-Würtemberg en Rheinland-Pfalz (Duitsland) door het Usutu-virus komt of niet.

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) in Utrecht doet onderzoek naar doodsoorzaken van dode vogels en andere dieren. Heeft u een dode Merel gevonden, die vermoedelijk korter dan 24 uur dood is, neemt u dan tijdens kantooruren contact op met het DWHC (030-2537925). Zij zullen nagaan in hoeverre onderzoek naar de doodsoorzaak mogelijk is.

Klik hier voor meer informatie.

Meldingen van dode dieren kunnen ook worden doorgegeven via onze meldpagina.