Late terugkomst Kwartelkoning

De simultaantellingen van de Kwartelkoning zijn dit jaar in de weekenden van 9 & 10 juni en 23 & 24 juni. Vorig jaar was het een net iets onder gemiddeld jaar in vergelijking met de voorgaande vijf.

Kwartelkoning
Kwartelkoning | Foto: Anne van der Zijpp

De eerste resultaten van dit voorjaar zijn nog niet spectaculair, want de vogels lijken bijzonder laat. Is dat de invloed van het weer of zijn de waarnemers tot nu minder actief in de nachtelijke uren? De Crex-telling kun je vanaf dit seizoen invoeren in Avimap.

Resultaten 2022

Vorig jaar zijn er 62 roepende mannetjes vastgesteld landelijk. Het gaat hier om zogenaamde territoria gehonoreerd op basis van de telrichtlijnen Sovon Vogelonderzoek | Kwartelkoning Een derde zat in NO-Groningen in het Oldambt. Samen met Friesland en Drenthe is twee derde van het totaal in de noordelijke provincies doorgegeven. Daarnaast ruim 15% in het rivierengebied van Gelderland en Overijssel en de overige vogels verspreid in de overige provincies. Alleen in Flevoland en Zeeland werden geen crexen vastgesteld. In vergelijking met de vijf jaar ervoor was 2022 een net iets onder gemiddeld jaar. De meeste roepplekken zaten in gebieden waar niet wordt gemaaid of waar het na overleg is uitgesteld.

Nog geen aantallen dit jaar

Vorig jaar waren het voorjaar en zomer droog, totaal anders als dit jaar. Naast een koel voorjaar nu met relatief veel neerslag kwam de wind vooral uit noordelijke richtingen. Tot nu toe zijn er slechts twee Kwartelkoningen vastgesteld waarmee het een uitzonderlijke late aankomst is. Hoe het seizoen wordt is nu nog niet te voorspellen.

Invoer met Avimap

De oude invoer (via kwartelkoning.nl) is dit jaar gesloten. Vanaf dit seizoen kun je de resultaten doorgeven met Avimap. De claimkaart wordt de komende week nog geactualiseerd. Aanvullende en losse waarnemingen kunnen ook via waarneming.nl worden doorgegeven. Binnenkort krijgen de vaste Crex-tellers de eerste nieuwsbrief toegestuurd.

 Figuur 1. Trend van aantal Kwartelkoningen in Nederland sinds 1980 (Meetnet Broedvogels Sovon).
Figuur 1. Trend van aantal Kwartelkoningen in Nederland sinds 1980 (Meetnet Broedvogels Sovon).
Visitekaart

Jan Schoppers

Senior veldmedewerker en meetnetcoördinator MUS
Jan Schoppers
Coördinator onderzoeksthema stad