Kolonietellingen in Flevoland

In Flevoland lag dit jaar weer de nadruk om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de huiszwaluwkolonies. Daarvoor zijn weer vele tellers gevraagd om achter kolonies aan te gaan. Het eerste beeld is gunstig. Op het moment van schrijven is 15% van de in totaal 121 kolonies voor het eerst sinds een aantal jaar weer geteld.

Huiszwaluw in nest

De in 2022 gevestigde kolonie van de Roek in Creil (Noordoostpolder, 6 nesten) groeide in 2023 uit naar 13 nesten. Sommigen meenden dat dit voor Flevoland een geheel nieuw fenomeen was sinds het nieuwe land decennia geleden ontstond. Daarbij wordt echter de (superkleine, want twee paar) kolonie in 1997 nabij Almere over het hoofd gezien. Die twee nesten zaten in een essenperceeltje dat helaas de winter daarna gedund werd. De nesten werden daarbij wel gespaard maar het bosje was ongeschikt geworden omdat de kroonlaag niet meer aaneensloot. Het duurde een kwart eeuw eer de Roek zich weer vestigde aan de andere kant van de provincie.
 
Waar in sommige streken de Middelste Bonte Specht niet meer gebiedsdekkend te inventariseren is, zien we in Flevoland eindelijk de eerste vestigingen. Langdurig aanwezige territoriale vogels (en paren) waren aanwezig nabij het Waterloop- en Harderbos.

Zeldzame soorten

Een maand lang (tussen 9 mei en 8 juni) zong een Noordse Nachtegaal in het Harderbroek. Deze werd kortstondig geflankeerd door een vogel in het  Cirkelbos, Almere (14 en 15 mei) en het Natuurpark Lelystad (22 en 23 mei). Een Struikrietzanger liet zich goed horen (en met bosrietzangers vergelijken) aan de Knardijk tussen 11 en 15 juni, overlappend met een Graszanger van 13 tot 17 juni in de Oostvaardersplassen. Naast territoriumgedrag werden echter in geen enkel geval ook nestindicerende waarnemingen gemeld. Het zou mooi zijn wanneer vogelaars naast het 'plaatsen van het vinkje' in de toekomst meer aandacht gaan besteden aan het (op veilige afstand) nauwkeurig observeren van deze zeldzaamheden.