Kolonies zoeken tellers in westelijk Noord-Brabant

In de afgelopen jaren is een aantal kolonies in westelijk Noord-Brabant niet meer geteld. Dat is natuurlijk jammer want het blijven tellen van kolonies is belangrijk.
Voor de volgende kolonies zoeken we enthousiaste tellers:

Voor deze kolonies worden nieuwe tellers gezocht.

Het is belangrijk om de trend van de betreffende soort op landelijke-, provinciale- en zelfs op fysisch geografische schaal (zeeklei of hoge zandgronden bijvoorbeeld) in de gaten te houden.

Bij interesse in één of meerdere kolonies uit bovenstaand overzicht graag een mail aan joost.vanbruggen@sovon.nl.

In cursief staat een aantal kolonies gedrukt waarin we sterk geïnteresseerd zijn. Het zijn bijzondere soorten voor de genoemde locatie of hoge aantallen voor de betreffende soort. In de aankomende periode (april) ligt de focus vooral bij het tellen van Blauwe Reigers en Roeken. De beste periode om de kolonies van deze soorten te tellen ligt in de periode vlák voordat de ontluikende bladeren het zicht op de nesten onttrekken. Vaak is dat rond 15-20 april. Toch is het verstandig om het verloop van de kolonie, voorafgaand aan dit moment, ook in kaart te brengen.

Visitekaart

Joost van Bruggen

Meetnetcoördinator Kolonievogels
Joost van Bruggen