Jan den Exter is Sovons Vrijwilliger van het jaar 2022

Ieder jaar eert Sovon Vogelonderzoek Nederland een vrijwilliger met een bijzondere staat van dienst: de Vrijwilliger van het jaar. In 2022 is de eer aan Jan den Exter van de vogelwerkgroep KNNV Hollandse Delta. Hij doet al sinds 1991 mee aan diverse telprojecten van Sovon, als teller en coördinator. Maar ook ver voor die tijd was Jan al actief voor de vogels op Voorne. Op 9 december werd Jan door directeur Theo Verstrael in het zonnetje gezet.

Jan den Exter vrijwilliger van het jaar 2022
Jan den Exter (links) ontving een oorkonde, speldje en een fraai schilderij met Geoorde Futen van Elwin van der Kolk. (Foto: Peter Vermaas)

Sovon prijst zich gelukkig met veel vrijwilligers die zich al vele jaren inzetten voor het tellen en onderzoeken van vogels. De jury die de Vrijwilliger van het jaar selecteert krijgt daarom ieder jaar diverse kandidaten met een indrukwekkende staat van dienst voorgeschoteld. Toch steekt er altijd weer iemand bovenuit, zo ook in 2022.

Sovon-dna

Jan voert sinds begin jaren negentig broedvogeltellingen uit op de Landtong Rozenburg en de Beninger Slikken. Verder telt hij iedere winter twee PTT-routes op de Landtong en in het dorp Rozenburg en doet tevens mee met de jaarlijkse watervogeltellingen. Ook heeft Jan jarenlang broedvogels in duingebied het Breede Water geïnventariseerd. Zo nu dan pakte hij er nog een ander telgebiedje van het Zuid-Hollands Landschap of Natuurmonumenten bij. Kortom, een vogelteller in hart en nieren.

Oeverzwaluwwand

In 1977 maakte hij, samen met een collega-vogelaar en -teller met schep, hark en emmer een verticale wand in een zandopslag op Landtong Rozenburg. Dit werd een fraaie oeverzwaluwwand. En het mooie is dat deze sindsdien nog steeds jaarlijks bezet is met zo’n ca 100 nesten per jaar. Een resultaat om trots op te zijn.

Jan den Exter krijgt schilderij
Een schilderij met Geoorde Futen van Elwin van der Kolk. Foto: Peter Vermaas

Vogelwerkgroep

Binnen de vogelwerkgroep KNNV Hollandse Delta maakt Jan zich ook meer dan verdienstelijk. Ver voor het digitale tijdperk was hij coördinator van de gegevensverwerking van alle tellingen en was daarmee een belangrijke verbinding tussen tellers en Sovon. Ook enthousiasmeerde hij inwoners van de regio door waarnemingen en telresultaten te delen via Facebook, leidde excursies, schreef hij rapporten van de wekelijkse tellingen en was jarenlang de vaste notulist van de vogelwerkgroep.

Waardering

Al deze activiteiten moesten nodig beloond worden met de erkenning als Sovon Vrijwilliger van het jaar, zo concludeerde de jury. Op 9 december kreeg de verraste Den Exter een oorkonde, speldje en een fraai schilderij van een Geoorde Fuut (Elwin van der Kolk) overhandigd door Theo Verstrael, directeur van Sovon.