Jaarrond Tuintelling is vernieuwd

Vanaf 7 juli vind je op de plek van de oude website Tuintelling.nl twee nieuwe websites: Tuintelling.nl en Jaarrondtuintelling.nl.  

Header Jaarrond Tuintelling

De website van Jaarrond Tuintelling is geheel vernieuwd. En de manier van tellen is veranderd. Op de vernieuwde Tuintelling.nl vind je voortaan korte, jaarlijks terugkerende tellingen. Bijvoorbeeld de Tuinvlindertelling, Bodemdierendagen, Egeltelling en Mollentelling; tellingen die één of enkele dagen duren. Je kunt zelf kiezen aan welke evenementtelling(en) je deelneemt. Tellen via Tuintelling.nl is laagdrempelig: iedereen kan meedoen.  
 
Op Jaarrondtuintelling.nl tel je het hele jaar door dezelfde soortgroepen: vogels, (dag-)vlinders, libellen, zoogdieren, amfibieën en reptielen. Je kiest zelf welke soortgroepen je wilt tellen, en brengt die minimaal tien keer per jaar in kaart in jouw tuin. Wil jij gestructureerd het jaar rond tellen en al je telgegevens kunnen inzien? Kies dan vanaf 7 juli voor Jaarondtuintelling.nl.

Waarom een nieuwe website?

De vorige site was hard aan vervanging toe. De site was technisch verouderd. En de vele mogelijkheden en functionaliteiten maakten hem onoverzichtelijk. Door de scheiding in twee nieuwe sites worden ze gebruiksvriendelijker. En doordat we de systematiek van het tellen hebben vereenvoudigd, worden de telgegevens nog betrouwbaarder. 

Staartmees in de struiken

Maar er verandert meer

Naast de scheiding in twee websites zijn er meer veranderingen. Ervaren tellers zullen zien dat we op Jaarrondtuintelling.nl iets minder soortgroepen gaan tellen dan voorheen. Uitsluitend vogels, zoogdieren, dagvlinders, libellen, amfibieën en reptielen worden geteld. Dus bijvoorbeeld geen insecten of nachtvlinders meer. Daarmee zetten we in op kwaliteit van de gegevens: liever een selecte groep goed tellen, dan een heleboel groepen minder goed. 
 
Verder is er op de nieuwe website geen ‘Tijdlijn’ meer. Dit forum werd door sommige tellers gebruikt om informatie uit te wisselen. Vanwege de hoge kosten voor het maken en onderhouden van zo’n forum, hebben we dit bij de nieuwe sites achterwege gelaten. We hopen dat tellers die daar behoefte aan hebben, elkaar langs andere wegen weten te vinden. 

Tel mee

Tel ook mee met Jaarrond Tuintelling, want elke tuin telt.

Visitekaart

Jan Schoppers

Senior veldmedewerker en meetnetcoördinator MUS
Jan Schoppers
Coördinator onderzoeksthema stad
Tuinteller aan het werk

Met Jaarrond Tuintelling verzamelen we systematisch gegevens over vogels en andere soortgroepen in en rond tuinen van bewoners.

Tijd
1 out of 5 stars
Kennis
1 out of 5 stars