Geslaagd cursusseizoen

Dit voorjaar slaagden 82 vogelaars voor de cursus Broedvogels inventariseren volgens de BMP-methode. In zes regio’s werden cursussen georganiseerd. Lesavonden over de methode werden afgewisseld met oefenrondes in het veld.

BMP-cursus ZW-Drenthe
Geslaagde cursisten in Zuidwest-Drenthe. Deze cursus werd in samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer georganiseerd.

Ieder voorjaar verzorgt Sovon samen met vogelwerkgroepen en terreinbeheerders cursussen om broedvogeltellers op te leiden. Dit voorjaar waren er edities in Friesland, de Weerribben, Drenthe, Amsterdam, Wageningen en Arnhem. In al deze regio’s zijn al broedvogeltellers actief, maar liggen gebieden waarin de broedvogels nog niet geteld worden.

De cursus Broedvogels inventariseren volgens de BMP-methode bestaat uit vijf theorieavonden, die worden afgewisseld met vier praktijkochtenden in het veld. Het belangrijkste deel bestaat uit het veldwerk, waarbij de cursisten oefenen met het interpreteren van vogelgedrag en het goed intekenen van de waarnemingen. De theorie blijft ook belangrijk, vooral om de landelijke werkwijze goed te leren toepassen en kritisch naar de eigen gegevens te kunnen kijken.

Aan het einde van de cursus maken de deelnemers een toets. Ook reflecteren ze met de docenten op wat ze geleerd hebben. Veel cursisten gaven aan dat ze vanaf volgend voorjaar zelf een gebied willen inventariseren. Anderen lopen nog een tijdje mee met ervaren inventariseerders om nog meer kennis op te doen.

Meer informatie over cursussen

Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden om een cursus te volgen? Bekijk deze dan op de pagina van de Sovonacademie. De BMP-cursussen worden ieder voorjaar op verschillende plaatsen in het land georganiseerd. Medio november verschijnt het aanbod in voorjaar 2025 in de agenda. Je kunt hier alvast je interesse aangeven.

Broedvogelteller in actie

Met het Broedvogel Monitoring Project (BMP) brengen we de aantallen en verspreiding van broedvogels in kaart.

Tijd
3 out of 5 stars
Kennis
4 out of 5 stars