Gelderse vogelaar in de kieker: Hans Schoppers

Hans was al op jonge leeftijd enthousiast voor vogels. Na een tijdje woonachtig in Nijmegen weer terug naar de Achterhoek en ook actief geworden in de lokale vogelwerkgroep. Zijn favoriete gebied is het Korenburgerveen.

Hans Schoppers tijdens een excursie bij Kaapstad in Zuid-Afrika

Ik ben geboren en opgegroeid in de Achterhoek. Vanaf mijn studietijd heb ik 17 jaar in Nijmegen gewoond en ben daarna met mijn vrouw en twee kinderen weer terug verhuisd naar de mooie Achterhoek.

Wanneer ben je begonnen met vogelen?

Al op jonge leeftijd vond ik vogels erg leuk. Dit zagen mijn ouders gelukkig ook en op mijn 7e verjaardag kreeg ik mijn eerste verrekijker. Elke woensdagmiddag ging ik met een vriendje naar het bos om vogels te kijken. En natuurlijk ging elke vakantie de verrekijker mee. In mijn pubertijd had ik andere interesses, maar in mijn studietijd in Nijmegen ben ik weer begonnen met vogelen. Sindsdien ben ik door de jaren heen alleen maar fanatieker geworden.

Vogelwerkgroep?

In mijn tijd in Nijmegen ben ik voor het eerst lid geworden van de lokale vogelwerkgroep. Daar was ik net als zovelen lid, zonder dat ik actief in de vogelwerkgroep iets deed. Nadat ik weer terug naar de Achterhoek ben verhuisd, ben ik vrij direct lid geworden van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek. Ten opzichte van Nijmegen een wat kleinere werkgroep, met ongeveer 70 leden. Meerdere keren per jaar wordt er een activiteitenoverleg gehouden, waarvan ik er maar weinig heb gemist. Vandaar dat op den duur de vraag ook kwam of ik in het bestuur van de vogelwerkgroep wilde. Sinds ruim een jaar ben ik bestuurslid, wat erg leuk is. Met een man of 20-25 actieve werkgroepleden wordt er in ons werkgebied veel waargenomen en ook veel geteld. Jaarrond wordt er minstens een keer per week op onze trektelpost geteld. In het broedseizoen worden meerdere BMP-plots en een gebied met weidevogels geteld. In de Winter zijn er een tiental PTT routes die worden af gegaan met daarnaast ook een LTT in januari.   

Zelf mag ik sinds een paar jaar ook een BMP-plot tellen. Gericht tellen is anders dan ik eerder deed, maar ik vind het ondertussen minstens net zo leuk dan gewoon voor losse waarnemingen gaan.

Je favoriete gebied?

Dat is best een lastige keus. In ons werkgebied zitten meerdere leuke plekken. Het Korenburgerveen, een van de weinige nog resterende hoogveengebieden in Nederland is dan toch mijn favoriet. Als ik op de fiets naar mijn werk ga, maak ik regelmatig een kleine omweg om daar langs te fietsen. Regelmatig zie ik daar Kraanvogels, soms zelfs met jongen. Maar ook Grauwe Klauwier, Blauwborst en heel veel Geelgorzen kom ik daar regelmatig tegen.

Leukste of mooiste waarneming?

De leukste waarnemingen blijven de onverwachte soorten. Soorten op zang herkennen vind ik altijd nog een uitdaging, al helpen de moderne app’s daar goed bij. Dit voorjaar stond ik te kijken bij de Slingeplas en hoorde ineens een vogel die ik nog zelden had gehoord, maar wist direct wat het was. Een Grote Karekiet. De eerste wat zeldzamere vogel die ik op geluid direct kon herkennen. Helaas verbleef de vogel daar maar heel kort.

Welke (Sovon-)tellingen doe je?

Sinds een paar jaar tel ik een BMP-plot in ons werkgebied. Dit gebied is niet zo groot, met een klein stukje jong bos en een meanderend stroompje. Vanaf het vroege voorjaar loopt daar wat erg nieuwsgierig jongvee, maar verder wordt het natuurlijk beheerd. Daarnaast loop ik in de winter mee met een PTT route en tel aalscholvers en grote zilverreigers bij een plasje in de buurt.

Wat gaat goed bij Sovon?

Zoals ik het bekijk is Sovon van een kleine club liefhebbers uitgegroeid naar een serieuze en gezaghebbende partij, die goed voor de belangen van de vogels op komt. Vanuit onze vogelwerkgroep zijn we aan het kijken hoe we onze digitale (tel-) gegevens het beste voor alle betrokkenen bereikbaar kunnen krijgen en we worden daar goed en prettig door Sovon mee geholpen.

Wat wil je verder nog kwijt?

Ik hoop dat de impasse rond de landbouw en de natuurgebieden snel wordt doorbroken. Volgens mij zijn er veel meer overeenkomende dan tegengestelde belangen hierin.