Fenologie met de Jaarrond Tuintelling

Koning winter deelt nog een aantal kleine speldenprikken uit maar het voorjaar is nu echt aanstaande. Fenologie is de studie met waarnemingen van jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur en onze omgeving.

Tjiftjaf

Het onderzoek vindt jaarrond plaats maar van oudsher krijgen de waarnemingen in het voorjaar de meeste aandacht. Denk aan de eerste Citroenvlinder, de start van de paddentrek, Egel uit de winterslaap en de terugkeer van de zomervogels.

Tjiftjaf

In de winter verblijven onze broedvogels op het Iberisch Schiereiland en in NW-Afrika. De soort komt vanaf half maart terug uit de overwinteringsgebieden en is voor veel waarnemers de ultieme voorjaarsbode. Je kunt dat mooi zien in de grafiek van het jaarpatroon op de resultatenpagina. Als insecteneters nemen ze een risico omdat het in maart nog koud kan zijn. Dat was ook in maart 2018, toen het bij ons maar ook in grote delen van Europa bijzonder koud was. Mooi is te zien dat de aankomst toen sterk vertraagd werd ten opzichte van andere jaren . De koude was toen tot in Zuidwest-Europa aanwezig en waarschijnlijk heeft dat in dat voorjaar een negatief effect gehad op het aantal broedende Tjiftjaffen in ons land. De broedvogeltrendgrafiek op de Sovonwebsite laat een duidelijke dip zien in 2018.

De komende tijd zijn er meer zomervogels in aantocht zoals de Zwartkop, Boerenzwaluw, Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart, Huiszwaluw en Gierzwaluw. We gaan ze tellen en doorgeven!