Eerste nummer van Limosa van 2023 binnenkort op de mat

De nieuwe Limosa, de eerste van de 69e jaargang, is inhoudelijk een klassieke Limosa; overzichtsartikelen over de opmars van de Middelste Bonte Specht in Nederland, broedende Wilde Zwanen in Drenthe in 2005-2021 en slaapplaatstellingen van ganzen in Friesland sinds 1996. Het uiterlijk van Limosa is echter vernieuwd. Het binnenwerk is na 15 jaar namelijk aangepast. Het nummer valt half mei bij alle leden op de mat.

Middelste Bonte Specht
De Middelste Bonte Specht kent een snelle opmars in ons land.

In 1995 was het raak; voor het eerst broedde een paar Middelste Bonte Spechten in Nederland na een afwezigheid van enkele decennia. Hierna volgde een snelle opmars die zijn weerga niet kent. In 2021 bestond de broedpopulatie in ons land al uit circa 2000 paar en broedt de soort in elf van de twaalf provincies. De toename en uitbreiding van de “MiBo’s” is voortreffelijk door een grote schare waarnemers vastgelegd. Nu, 25 jaar later, wordt de kolonisatie in Limosa aan een nadere analyse onderworpen, ook om recht te doen aan de inspanningen van velen.

Broedende Wilde Zwanen in Drenthe

In 2005 vestigde zich tot ieders verrassing een broedpaar van de Wilde Zwaan in Zuidwest-Drenthe. In 2012 volgde een tweede broedpaar, waar een in Drenthe geboren jong deel van uitmaakte. In 2020-21 werden nog eens twee nieuwe broedplaatsen bezet. In de voorbije 17 jaren nestelden Wilde Zwanen jaarlijks, kropen geregeld jongen uit de eieren, maar slechts een deel vloog uit. In de nieuwe Limosa wordt de balans opgemaakt van broedende Wilde Zwanen in het Drents-Friese grensgebied.

Ganzen op Friese slaapplaatsen

Friesland is van groot belang als overwinteringsgebied van ganzen. Jaarlijks herbergt de provincie ruim 40% van alle doortrekkende en overwinterende ganzen in Nederland. In de foerageergebieden worden ze al sinds jaar en dag geteld onder coördinatie van Sovon. In Friesland gaat echter ook al langere tijd aandacht uit naar de aantallen ganzen op slaapplaatsen, sinds eind jaren negentig op initiatief van de ‘FFF-Slaapplaatsentelgroep Fryslân’. Na ruim 20 jaar tellen is het tijd voor een overzicht van ganzen op Friese slaapplaatsen in Limosa; over duizelingwekkende aantallen en straf telwerk op en rond Friese wateren op vroege herfst- en winterochtenden.

Lid worden?

Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!

Meer informatie

Visitekaart

Romke Kleefstra

Senior veldmedewerker
Romke Kleefstra
Regiocoördinator Waddenzee, redactiesecretaris Limosa & senior veldmedewerker