BMP-cursisten in Friesland geslaagd

Op 24 mei rondden 18 cursisten de cursus Broedvogels inventariseren volgens de BMP-methode met succes af. Dit voorjaar leerden ze om een goede broedvogelinventarisatie te doen. De cursus werd georganiseerd in samenwerking met de Friese terreinbeheerders en de provincie.

BMP-cursisten 2023 Leeuwarden
De cursisten voor het Natuurmuseum Fryslân met hun diploma's. Rechts vooraan docent Jelle Postma.

Docent Jelle Postma is opgetogen met de groep van 18 vogelaars die de cursus succesvol deed. 'Een enthousiaste, kritische groep met erg goede resultaten'. Dit voorjaar gingen de cursisten verspreid in verschillende biotopen in Fryslân op pad om onder leiding van de velddocenten Sjouke Scholten, Mayke Vonk en Jan de Boer te leren om een broedvogelinventarisatie uit te voeren. Deze praktijkochtenden werden afgewisseld met avonden waarop de methode werd uitgelegd. Nu de cursus is afgerond zijn de meeste deelnemers al van plan om vanaf volgend jaar een eigen gebied voor het BMP-project te gaan inventariseren. Deze cursus werd georganiseerd in samenwerking met It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, in opdracht van de provincie. 

Ook elders

In andere regio's in Nederland wordt de cursus dit voorjaar ook georganiseerd. Vogelaars in Roermond e.o., de Maasheggen, Zaanstreek en Groningen hopen binnenkort eveneens hun diploma in ontvangst te nemen. 

Visitekaart

Jelle Postma

Meetnetcoördinator
Jelle Postma